Archidiecezja Sao Paolo wspiera homoherezję?

Aktualizacja: 2014-05-5 4:30 pm

30 kwietnia Komisja Pokoju i Sprawiedliwości archidiecezji São Paulo wydała specjalny komunikat, tuż przed… największą doroczną homoseksualną manifestacją. Komisja wzywa „ludzi dobrej woli” a „zwłaszcza chrześcijan” do namysłu nad „tak głęboko niesprawiedliwą rzeczywistością, z jaką borykają się ludzie LGBT, by czynnie podjąć działania na rzecz przezwyciężenia tych realiów, będąc kierowanym najwyższą zasadą ludzkiej godności”.

Tekst komunikatu został ujawniony na kilka dni przed 18. Paradą Równości, która odbyć się miała w niedzielę. Jej celem była manifestacja „tolerancji”, dumy z homoseksualizmu i „równości”, w tym z wezwaniem do równości w świetle prawa, we wszystkich aspektach. W tym dotyczących zawierania „małżeństw”.

„Nie możemy milczeć wobec rzeczywistości doświadczanej przez ludzi, którzy są celem uprzedzeń i ofiarami systematycznego gwałcenia ich podstawowych praw, m. in. takich jak prawo do zdrowia, wykształcenia, pracy, życia i kultury”. Komisja Pokoju i Sprawiedliwości archidiecezji São Paulo osoby homo-, bi- i transseksualne „codziennie znoszą fizyczną i psychiczną przemoc, kończącą się morderstwami, które są prawdziwymi zbrodniami nienawiści”. Jak podkreślają autorzy komunikatu, ich stanowisko jest „wierne misji głoszenia i obrony ewangelicznej i cywilizacyjnej wartości praw człowieka, opierającej się na Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, przyjętej przez Drugi Sobór Watykański”.

Przewodniczący Komisji, Geraldo Magela Tardelli, podkreślił, że zadaniem kościelnego gremium, któremu przewodniczy, jest „użyczanie głosu tym, którzy są pozbawiani głosu”. Dodał, że to pierwszy raz, kiedy archidiecezjalna komisja zaangażowała się na rzecz osób homoseksualnych, bowiem jej członkowie zaobserwowali… wzrost przemocy wobec środowisk LGBT.

Publikacja stanowiska niedługo przed Paradą Równości nie była przypadkowa. – Uważamy, że to był właściwy czas na ujawnienie tego komunikatu. Jesteśmy zaangażowani w obronę praw człowieka i nie zgadzamy się z przemocą jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na kolor skóry czy orientację seksualną ludzi – podkreślił Tardelli.

Prawne rozpoznanie „małżeństw” osób tej samej płci nastąpiło w Brazylii drogą sądową. Nie wywołało to żadnej reakcji ze strony brazylijskich biskupów.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

mat

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74544 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]