Ubój rytualny nadal w Polsce?

Aktualizacja: 2014-02-21 9:45 am

Żydowska Agencja Telegraficzna (JTA) zasugerowała, że w Polsce dochodzi do uboju rytualnego, choć jest to niezgodne z przepisami. Tymczasem poseł Paweł Suski z PO, który forsował zakaz tej praktyki, nie ukrywa swojego oburzenia i zapowiada poinformowanie prokuratury.

Zdaniem żydowskich mediów o ciągłej praktyce ubojów rytualnych w Polsce może świadczyć pismo koordynatora naczelnego rabina Polski do spraw koszerności, Michaela Alpera, do polskich służb weterynaryjnych: „Piszę z prośbą o zgodę na przeprowadzenie uboju 250 sztuk bydła w dniu 23 listopada 2013 r., z użyciem prądu elektrycznego w celu pozbawienia zwierząt świadomości”.

Agencja sugeruje jednak, że chęć użycia prądu elektrycznego ma być zgłaszana jedynie formalnie. W rzeczywistości do ogłuszenia nie dochodzi. Oznaczać to ma, że w Polsce dokonuje się uboju, wbrew zakazującym tego przepisom.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich zawiesił Alpera, swego pełnomocnika. Pismo bowiem świadczy o tym, że Alper chciał dokonać uboju wbrew żydowskiemu prawu, które nie dopuszcza pozbawienia zwierzęcia świadomości przed ubojem.

W sierpniu Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Źródło: rp.pl

KRaj

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=73438 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]