Administracja Obamy nie chce dawać azylu rodzicom uczącym w domu

Aktualizacja: 2014-02-20 11:21 am

21 lutego w amerykańskim Sądzie Najwyższym  odbędzie się rozprawa dotycząca pary niemieckich rodziców, którym udzielono w 2010 r. azylu w kraju. Rodzice z przyczyn religijnych uczyli swoje dzieci w domu, na co nie mieli pozwolenia władz. Przeciwko azylowi opowiedział się amerykański rząd. Sprawa z sądu niższej instancji trafiła do Sądu Najwyższego.

Uwe and Hannelore Romeike wraz z dziećmi wyemigrowali z Niemiec i dostali azyl od niemieckiego sądu imigracyjnego w 2010 r. Niemieckie państwo odmówiło małżeństwu  prawa do uczenia dzieci w domu. Władze Niemiec groziły grzywnami, oskarżeniami o charakterze kryminalnym i odebraniem dzieci w przypadku, gdyby nauczanie dzieci w domu było kontynuowane.

Jak informuje Michael Farris na łamach lifesitenews.com od decyzji amerykańskiego sądu odwołała się jednak administracja Obamy. Jej zdaniem władze w Niemczech nie przekroczyły  swoich kompetencji, tylko pilnowały równości wobec prawa. Zgodnie z tą argumentacją państwo Romeike nie byli prześladowani i dlatego nie zasługują na azyl.

Z argumentacją tą zgodził się w 2012 r. amerykański sąd apelacyjny. Od wyroku tego odwołała się broniąca prawa rodziców do nauczania w domu Home School Legal Defense Association (HSLDA). Ponieważ sąd niższej instancji odmówił rozpatrzenia sprawy, trafiła ona do Sądu Najwyższego.

HSLDA podtrzymują swoje oburzenie z powodu decyzji sądu apelacyjnego i wyrażają nadzieję, że jego błędy zostaną odwrócone przez Sąd Najwyższy. Zwracają też uwagę na stwierdzenie niemieckiego Wysokiego Sądu, który przyznał, że niektóre landy mogą dyskryminować rodziców, którzy chcą uczyć dzieci w domu z powodów religijnych.

Organizacja przypomniała także o przypadku rodziny Wunderlichów, która również przez pewien czas uczyła swoje dzieci w domu. Pod koniec sierpnia służby i urzędnicy socjalni zabrali im czwórkę dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Po 3 tygodniach pozwolono im wrócić do rodziców nakazując przy tym uczęszczanie do publicznej szkoły. Jednocześnie zakazano rodzinie wyemigrować w celu prowadzenia nauczania domowego w innym kraju. 

Źródło: lifesitenews.com

Mjend

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=73413 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]