Z cyklu: Kościół jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze, jak dzisiaj

Aktualizacja: 2014-02-9 5:19 pm

Odpowiedzi na ankietę przedsynodalną…

…przeanalizowała włoska Katolicka Agencja Informacyjna SIR

Odpowiedź episkopatu luksemburskiego

Kościół w Luksemburgu zauważa pogłębiającą się przepaść między nauczaniem Kościoła a jego odbiorem wśród wiernych. Według biskupów Kościół nie potrafi skutecznie odpowiedzieć na trudne sytuacje rodzinne. Znajomość dokumentów magisterialnych w Kościele luksemburskim jest “żadna”, w dodatku “są one wyobcowane, niezrozumiałe i niedzisiejsze”. programy duszpasterskie są “zorientowane na tradycyjne modele rodziny” i “nie przystają do współczesnych potrzeb i sytuacji”. Nauka dotycząca małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa i rodziny “jest odrzucana zarówno przez kręgi pozakościelne jak i czasami również w Kościele, gdyż Kościół “jest uważany za niekompetentny” czy wręcz jako “intruz” w tych dziedzinach. Encyklika “Humanae Vitae” utworzyła wiele podziałów społecznych, które trudno dzisiaj uleczyć. Kościół Luksemburga, w którym 72% narzeczonych mieszka wspólnie przed śłubem, domaga się złagodzenia nauczania w kwestii współżycia przedmałżeńskiego, dopuszczania rozwiedzionych do sakramentów itp. W kwestii związków homo pada propozycja, aby podchodzić do nich z miłością i zrozumieniem, bez zbytniego zagłębiania się w kwestie moralne. Poza tem padają sugestie, aby Kościół zmodyfikował definicję rodziny, aby usunąć z niej odniesienia do płci, aby ponownie przyjrzał się swojemu nauczaniu dotyczącemu antykoncepcji, oraz zrewidował swoje stanowisko dotyczące kapłaństwa kobiet i celibatu.

Odpowiedź episkopatu Niemiec

Podobnie: wspólne pomieszkiwanie przed ślubem, które jest praktycznie normą, kontrola urodzin, antykoncepcja (której zakaz jest praktycznie ignorowany przez niemieckich katolików), pozbawianie rozwiedzionych dostępu do sakramentów jest “niesprawiedliwą dyskryminacją i okrucieństwem”, “tak dla legalizacji związków homo i traktowania ich na równi z małżeństwami to nakaz sprawiedliwości” oraz wezwanie do rewizji definicji małżeństwa używanej w Kościele. I tak dalej.

episkopatu Belgii

Kościół musi być “bardziej otwarty”, zwiększać rolę kobiet, musi się dostosować do nowoczesności, zwłaszcza w temacie homozwiązków i osób rozwiedzionych, ma przygarniać wszystkich niezależnie od tego, w jaki sposób żyją.

i odpowiedź episkopatu Szwajcarii

Najważniejszy postulat: znieść zakaz Komunii świętej dla rozwodników i błogosławić ich nowe związki (popiera go 90% respondentów). 60% szwajcarskich “katolików” popiera legalizację homozwiązków i błogosławienie ich przez Kościół. Przytłaczająca większość “wiernych” w Szwajcarii doskonale zna nauczanie Kościoła dotyczące zakazu antykoncepcji, ale ma je tam, gdzie światło nie dochodzi. Głęboko.

————————————————

Wniosek jest jeden: Posoborowie to trup, którego pudrowanie nic nie da. To jeden wielki bankrut, ściema, oszustwo i pic na wodę. Kościoła w Zachodniej Europie już NIE MA. I trzeba to wreszcie przyjąć do wiadomości, czcigodni biskupi i drodzy księża, którzy czytacie niniejszego bloga.

Napisał Dextimus dnia 9.2.14

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (9 lutego 2014)

Z cyklu: Kościół jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze, jak dzisiaj

Kolejne łyki posoborowej statystyki, czyli zdejmujemy z trupa wierzchnią warstwę pudru.

Tym razem nie raporty przedsynodalne, ale wyniki wywiadów respondenckich. Jak widać są zgodne z danymi spływającymi w odpowiedzi na pytania ankietowe:

Stosowanie środków antykoncepcyjnych popiera ponad 90 proc. katolików w Argentynie, Kolumbii, Brazylii, Hiszpanii i Francji. Mniejsze poparcie dla tych środków wykazują na Filipinach (68 proc.), w Kongo (44 proc.) i Ugandzie (43 proc.). W USA stosuje je 79 proc. katolików. Za stosowaniem środków antykoncepcyjnych opowiada się 75 proc. polskich katolików.

Stanowisko Kościoła w kwestii wyświęcania kobiet na księży popiera 80 proc. katolików w Afryce i 76 proc. na Filipinach, 36 proc. w USA i 30 proc. w Europie, przy czym w Polsce – 53 proc., podczas gdy w Hiszpanii 17 proc. (proszę zwrócić uwagę, że 47% ankietowanych katolików z Polski uważa, że są możliwe rzeczy niemożliwe – przyp. mój – Dextimus)

Najbardziej kontrowersyjną kwestią pozostają małżeństwa homoseksualne: przeciwnych im jest 99 proc. katolików afrykańskich i 40 proc. w USA.

Do najbardziej liberalnych na świecie zaliczają się według wyników sondażu katolicy hiszpańscy i francuscy, a najbardziej konserwatywne postawy reprezentują katolicy afrykańscy i na Filipinach.

19 proc. katolików w Europie i 30 proc. w Ameryce Łacińskiej zgadza się z nauką Kościoła w kwestii małżeństwa i z wykluczeniem komunii świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w świeckim związku. Wykluczenie to akceptuje 75 proc. katolików w krajach afrykańskich, podczas gdy np. we Francji 17 proc., w Hiszpanii – 12 proc., a w Polsce – 31 proc.

Wśród polskich katolików 13 proc. uważa, że aborcja w ogóle nie powinna być dopuszczalna, 73 proc. – że dopuszczalna może być tylko w niektórych przypadkach, i tylko 9 proc. opowiada się za jej dopuszczalnością we wszystkich przypadkach.

Za małżeństwem księży opowiada się 61 proc. polskich katolików, 73 proc. hiszpańskich, a francuskich – 86 proc. Odpowiednio za wyświęcaniem kobiet – 38 proc. w Polsce, 78 proc. w Hiszpanii i 83 proc. we Francji.

Przeciwnych małżeństwom homoseksualnym jest 78 proc. katolików polskich, a 27 proc. hiszpańskich i 51 proc. francuskich.

Badaniem objęto 12 036 katolików w Ameryce Łacińskiej (Argentynie, Brazylii, Kolumbii i Meksyku), Afryce (Republice Demokratycznej Konga, Ugandzie), Europie (Francji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce), na Filipinach i w USA. W krajach tych mieszka 61 proc. wszystkich katolików, czyli 1,2 mld osób.

Margines błędu badania przeprowadzonego przez ośrodek Bendixen & Amandi International wynosi 0,9 proc. 

Napisał Dextimus dnia 9.2.14

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (9 lutego 2014)

 

„Katolicy” przeciwko katolickiej etyce?

Z ankiet przeprowadzonych na zlecenie Watykanu w wielu parafiach katolickich wynika, że wielu wiernych odrzuca katolickie stanowisko w zakresie antykoncepcji i nierozerwalności małżeństwa. Problemem jest także ocena praktyk homoseksualnych.

W połowie października ub. roku w ramach przygotowań do nadzwyczajnego synodu biskupów, który ma być poświęcony nowym wyzwaniom ewangelizacyjnym w rodzinach, abp Lorenzo Baldisseri (sekretarz generalny Synodu Biskupów) wysłał specjalną ankietę do episkopatów kilkunastu krajów. Hierarcha zobowiązał duchownych do szybkiego przeprowadzenia ankiety, która miały rzucić światło na stosunek laikatu wobec katolickiej etyki seksualnej, małżeństwa i rodzicielstwa. Duchowni chcieliby się dowiedzieć, czego nie akceptują katolicy w nauczaniu Kościoła i jakie są ich oczekiwania względem duchownych itp.

Wyniki ankiety wskazują, że zdecydowana większość katolików w Niemczech i Szwajcarii odrzuca nauczanie Kościoła o antykoncepcji, czystości seksualnej i nierozerwalności małżeństwa. Uważają oni, że nauczanie w tych kwestiach jest „nierealne i przestarzałe”. Podobnie podchodzą do chrześcijańskiej oceny praktyk homoseksualnych. Co więcej, niemieccy „katolicy” skarżyli się z powodu „dyskryminacji” osób rozwiedzionych, które zawarły kolejne związki.

Szwajcarscy biskupi komentując wyniki ankiety przeprowadzonej pośród swoich wiernych zwracali uwagę na zagrożenie odejścia od Kościoła znacznej liczby katolików… oczywiście tych zniechęconych nauczaniem w kwestiach seksualności. Amerykańscy biskupi jeszcze nie opublikowali pełnych wyników badań. Jednak arcybiskup William Lori z Baltimore zwrócił już uwagę na fakt, iż wielu pytanych potwierdziło, że starają się praktykować swoja wiarę, ale mają problemy z kwestią stosunku do antykoncepcji.

Z badań wynika, że znaczna część niemieckich i szwajcarskich katolików uważa „zakazy” związane z etyką seksualną za „sprzeczne z ich życiem osobistym”. Zakaz antykoncepcji wierni tych krajów uznają za „rażąco niemoralny” ze względu na wykluczenie stosowania prezerwatyw w rzekomej walce z wirusem HIV.

Szwajcarskim katolikom szczególnie nie podoba się zakaz udzielania Komunii św. rozwodnikom, którzy zawarli ponowne związki. Zgodnie z nauczeniem Kościoła osoby takie żyją w grzechu, stale dopuszczając się cudzołóstwa. 90 proc. ankietowanych stwierdziło, że Kościół „powinien” zmienić stosunek wobec osób rozwiedzionych, które wyszły w kolejne związki. W podobny sposób wypowiedzieli się katolicy niemieccy, którzy uznali, że zakaz komunii dla rozwiedzionych jest „bezlitosny” i stanowi „nieuzasadnioną dyskryminację”!

Inne watykańskie badanie przeprowadzone wśród 12 tys. katolików w 12 krajach wykazało, że 78 procent pytanych nie mogło zaakceptować nauczania Kościoła w sprawie antykoncepcji. W Argentynie, Kolumbii, Brazylii, Hiszpanii i Francji zakazu antykoncepcji nie akceptuje aż 90 proc. katolików. Papież jeszcze przed wysłaniem ankiety zapowiedział, że Kościół chce rozeznać sytuację, by przygotować odpowiednie wytyczne dot. ewangelizacji.

Źródło: The Daily Telegraph, christiansciencemonitor.com, AS.

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-02-10)

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=73218 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]