Dwie międzynarodowe firmy konsultingowe będą pomagać w reorganizacji watykańskich mediów i księgowości

Aktualizacja: 2013-12-19 3:59 pm

W Watykanie podjęto kroki celem usprawnień organizacyjnych. Zajmuje się tym ustanowiona przez Ojca Świętego 18 lipca Papieska Komisja referująca o organizacji struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej. Właśnie z jej inicjatywy międzynarodowej korporacji konsultingowej McKinsey & Company powierzono doradztwo mające się przyczynić do rozwinięcia całościowego planu dla bardziej funkcjonalnej, wydajnej i nowoczesnej organizacji mediów Stolicy Apostolskiej. Plan ten ma powstawać przy ścisłej współpracy z kierownictwami watykańskich środków przekazu, których dotyczy. Celem konsultacji będzie dostarczenie wymienionej tu Komisji elementów przydatnych do sformułowania stosownych sugestii dla Papieża, który podejmie dalsze decyzje.

Równocześnie we współpracy ze wspomnianą Papieską Komisją referującą o organizacji struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej wprowadza się w życie jeszcze inny ważny projekt. Podejmowane są konieczne kroki, by dostosować procedury księgowości wszystkich instytucji Stolicy Apostolskiej do standardów międzynarodowych. Współpracę na tym polu powierzono międzynarodowej firmie audytorsko-doradczej KPMG. Zajmuje się ona doradztwem gospodarczym i usługami księgowymi. Obie firmy, znane zresztą także w Polsce, wybrano w drodze konkursu i selekcji.

ak/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: To, że w strukturach watykańskich działa wielu przebierańców i agentów, to wiadomo od dawna. Ale przynajmniej czyniono to pod zasłoną. Teraz natomiast wgląd i nadzór nad mediami i księgowością otrzymają “międzynarodowe firmy konsultingowe”, czyli – nie owijając w bawełnę – żydowskie (po)twory.
Oj, módlmy się za Franciszka aby nie trwonił i nie niszczył Kościoła.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=72250 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]