Dwie międzynarodowe firmy konsultingowe będą pomagać w reorganizacji watykańskich mediów i księgowości

W Watykanie podjęto kroki celem usprawnień organizacyjnych. Zajmuje się tym ustanowiona przez Ojca Świętego 18 lipca Papieska Komisja referująca o organizacji struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej. Właśnie z jej inicjatywy międzynarodowej korporacji konsultingowej McKinsey & Company powierzono doradztwo mające się przyczynić do rozwinięcia całościowego planu dla bardziej funkcjonalnej, wydajnej i nowoczesnej organizacji mediów Stolicy Apostolskiej. Plan ten ma powstawać przy ścisłej współpracy z kierownictwami watykańskich środków przekazu, których dotyczy. Celem konsultacji będzie dostarczenie wymienionej tu Komisji elementów przydatnych do sformułowania stosownych sugestii dla Papieża, który podejmie dalsze decyzje.

Równocześnie we współpracy ze wspomnianą Papieską Komisją referującą o organizacji struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej wprowadza się w życie jeszcze inny ważny projekt. Podejmowane są konieczne kroki, by dostosować procedury księgowości wszystkich instytucji Stolicy Apostolskiej do standardów międzynarodowych. Współpracę na tym polu powierzono międzynarodowej firmie audytorsko-doradczej KPMG. Zajmuje się ona doradztwem gospodarczym i usługami księgowymi. Obie firmy, znane zresztą także w Polsce, wybrano w drodze konkursu i selekcji.

ak/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: To, że w strukturach watykańskich działa wielu przebierańców i agentów, to wiadomo od dawna. Ale przynajmniej czyniono to pod zasłoną. Teraz natomiast wgląd i nadzór nad mediami i księgowością otrzymają „międzynarodowe firmy konsultingowe”, czyli – nie owijając w bawełnę – żydowskie (po)twory.
Oj, módlmy się za Franciszka aby nie trwonił i nie niszczył Kościoła.

Za: Radio Watykańskie (2013-12-19) | http://pl.radiovaticana.va/articolo.asp?c=757127

Skip to content