Arcybiskup Gerhard Muller chwali „reformę” liturgii

Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, niemiecki arcybiskup Gerhard Ludwig Müller, stwierdził na konferencji w Würzburgu, że bez promulgowania „Novus Ordo Missae”… doszłoby do jeszcze głębszej laicyzacji. „Dokładnie dlatego, że liturgia została odnowiona w duchu i jej rycie, sprawdziła się jako skuteczny środek przeciwko bezbożnej kulturze” – stwierdził.

Hierarcha dodał, że – przeżywająca wyraźny kryzys – posoborowa liturgia jest „dobrym środkiem ewangelizacji”. Równocześnie sprzeciwił się diagnozie, według której to upadek liturgii w krajach zachodnich odpowiada za odejście od wiary. – Wszyscy katolicy, którzy myślą i czują wraz z Kościołem uświadamiają sobie, że reforma była sukcesem – grzmiał.

Równocześnie arcybiskup Müller ostrzegł przed „klerykalizacją” liturgii i stawianiem kapłanów na jej marginesie. – W liturgii obecne jest zjednoczenie powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego i szczególnej posługi urzędu apostolskiego – podkreślał. Uwagi te padły w trakcie konferencji upamiętniającej 50. rocznicę przyjęcia konstytucji „Sacrosanctum Concilium”.

W okresie posoborowym na Zachodzie, zwłaszcza we Francji, Niemczech i Holandii, doszło do zniszczenia katolickiej liturgii. Wraz z nowymi księgami liturgicznymi rozpowszechniły się głębokie nadużycia, mające rzekomo odpowiadać „duchowi” soboru. Towarzyszył im kryzys tożsamości kapłańskiej prowadzący do szerokiej laicyzacji duchowieństwa, w konsekwencji, do upadku życia religijnego.

Źródło: thetablet.co.uk
mat

KOMENTARZ BIBUŁY: Ślepota współczesnych hierarchów zadziwia a ich próby przepisywania faktów historycznych i odbioru rzeczywistości dosłownie paraliżują. Czy nigdy nie zastanawiali się oni nad przerażającymi wskaźnikami i liczbami wskazującymi jak wielka była – i trwa w najlepsze! – dewastacja posoborowia? Czy naprawdę grają idiotów czy też sami uwierzyli w głoszone brednie?

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-12-18 ) | http://www.pch24.pl/arcybiskup-gerhard-muller-chwali-reforme-liturgii,19913,i.html

Skip to content