Rosja: nowa chrześcijańska telewizja internetowa

Aktualizacja: 2013-11-25 10:00 am

W rosyjskiej przestrzeni wirtualnej pojawiła się telewizja „Blagovest-Media”. Utworzyła ona internetową platformę spotkań producentów, nadawców telewizyjnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem mediów chrześcijańskich. Nowa platforma będzie miała udział w kształceniu religijnym i katechizacji, a także przyczyni się do dialogu międzyreligijnego.

Nowa telewizja internetowa stworzy szansę dla spotkań chrześcijan różnych wyznań, poświęcających się katechizacji i nowej ewangelizacji. Wzorzec działania twórcy platformy zaczerpnęli od Sieci Katolickiej Telewizji i Radia CRTN. „Blagovest-Media” proponuje producentom i nadawcom telewizyjnym spotkanie na polu informacyjnym, noszącym charakter bazy wiedzy propagującej informacje o wydarzeniach Kościoła w Rosji dla innych części świata oraz Kościoła na świecie dla odbiorców rosyjskich.

Innym ważnym zadaniem jest oferowanie katolickim i prawosławnym uczelniom, parafiom i stowarzyszeniom bazy programów i filmów oświatowych, pokazowych lekcji wideo i zasobów informacyjnych. Ostatnim zadaniem „Blagovest-media” jest informacyjna oferta prezentująca światową chrześcijańską twórczość filmową i telewizyjną oraz wydarzenia pokazywane przez media chrześcijańskie na całym świecie.

W. Raiter, Moskwa

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=71641 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]