Każdego roku ponad 3 tys. zakonników i zakonnic porzuca życie konsekrowane

Aktualizacja: 2013-11-6 12:47 pm

Dane te ujawnił arcybiskup José Rodriguez Carballo OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego. Szacunku dokonano na podstawie danych z lat 2008-2012.

Jak ujawnił arcybiskup Carballo, rezygnacja z życia konsekrowanego przybiera różne formy prawnokanoniczne, tymi kwestiami zajmują się trzy różne watykańskie dykasterie. Franciszkanin wskazał na zasadnicze przyczyny tego zjawiska: brak osobistej i wspólnotowej modlitwy, życia sakramentalnego, upadek duchowości. Następnie wskazał na „utratę poczucia przynależności do wspólnoty, instytucji, a w niektórych przypadkach utratę poczucia przynależności do samego Kościoła”. Wiąże się to z krytyka autorytetu przełożonych oraz brakiem równowagi między wymaganiami życia wspólnotowego a wymaganiami stawianymi przez realizowaną posługą.

W niektórych przypadkach porzucenie życia konsekrowanego to kwestia naruszania ślubów czystości, chęci wejścia w heteroseksualny związek, czasem problemów związanych z powtarzającymi się aktami homoseksualizmu. W niektórych przypadkach zasadniczą przyczyną są problemy emocjonalne, uniemożliwiające życie wspólnotowe i wywiązywanie się z podjętych zadań duszpasterskich.

Równocześnie, Kongregacja ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego dostrzega problemy, jakich dostarcza zmiana kulturowa. Coraz trudniej jest kandydatom do życia konsekrowanego i kapłaństwa przyjmować definitywne zobowiązania. Dziś „dominuje kultura neoindywidualizmu i kultura sugestywności” – tłumaczył abp. Carballo.

W trakcie prezentacji zabrakło uwzględnienia krajów, z których pochodziły osoby porzucające kapłaństwo i życie zakonne, co stanowiłoby cenną informację o skali kryzysu dotykającego Kościół w krajach zachodniej Europy. Nie przedstawiono także danych wskazujących na zgromadzenia, w których ten problem jest najpoważniejszy.

Źródło: riposte-catholique.fr

mat

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=71049 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]