Obłędna polityka imigracyjna USA: odmowa stałego pobytu dla obywatela Szwajcarii

Obywatel Szwajcarii przebywający wraz ze swoją rodziną w Stanach Zjednoczonych i starający się o uzyskanie stałego pobytu, otrzymał odpowiedź odmowną i zmuszony jest do szybkiego opuszczenia terenu USA. Martin Enderli odwiedził Stany Zjednoczone w kwietniu 2005 roku, po czym – cały czas posiadając ważną wizę – przyjechał z powrotem wraz z rodziną w sierpniu 2005 roku. Wkrótce potem rodzina Enderli złożyła podanie o otrzymanie stałego pobytu. Pomimo tego, że Martin Enderli jest przykładem wzorowego członka społeczeństwa amerykańskiego: dba o rodzinę, prowadzi swój własny biznes, posiada dom – podanie państwa Enderli zostało załatwione odmownie. Nie pomogła rekomendacja lokalnej Izby Rzemiosła, którego Enderli jest już członkiem, a nawet kongresmena stanu Minnesota. Departament Imigracji INS argumentuje, że państwo Enderli przebywaja nielegalnie, gdyż obecne ich wizy uległy już przedawnieniu. Stwierdzają ponadto, że „Plan biznesowy prowadzonego przez pana Enderli biznesu [prowadzi on sklep muzyczny] nie spełnia minimalnych wymagań dla uzyskania stałego pobytu”. Z uwagi na biurokratyczną ślamazarność urzędów amerykańskich, w czym celuje INS, często zdarza się, że odpowiedź na wniosek o uzyskanie przedłużenia wizy, nadchodzi już po wygaśnięciu ważności wizy. Państwo Enderli są zmuszeni do szybkiej sprzedaży swojego domu i biznesu i powrotu do Szwajcarii.

Martin Enderli z sarkazmem komentuje decyzję INS słowami: „Może lepiej wyszlibyśmy na [nielegalnym] przekroczeniu granicy meksykańskiej, bez starania się o wizy i załatwiania sprawy legalnie.”

Przypadek państwa Enderli rzuca światło na nieodpowiedzialną praktykę polityki imigracyjnej Stanów Zjednoczonych, które preferują imigrantów z krajów Trzeciego Świata. Jeszcze gorzej wygląda zupełny brak reakcji i przymykanie oczu na falę nielegalnych imigrantów napływających z Południa. Równie nieodpowiedzialne są apele różnych organizacji – w tym Konferencji Biskupów Amerykańskich – wzywających do amnestii dla nielegalnych imigrantów. W konsekwencji prowadzonej od kilkudziesięciu lat polityki imigracyjnej, Stany Zjednoczone stają się krajem, w którym ludność biała zaczyna należeć do statystycznej mniejszości, a w wielu regionach kraju już została zepchnięta do takiego poziomu.

Za: materiałów redakcyjnych

Skip to content