Austriacki proboszcz musiał odejść. Był zbyt konserwatywny!

Aktualizacja: 2013-10-22 9:03 am

Ksiądz Konrad Sterninger musiał odejść z parafii, której był proboszczem. Powód? Nie chciał udzielać Komunii św. na rękę i „przesadzał” z Najświętszą Maryją Panną. Jak zapowiedział jego biskup, ten duchowny nie wróci już do regionu Wschodniej Styrii.

Josef Reichshoffer, dziekan dekanatu, do którego należy była parafia ks. Sternfeiningera podkreślił, że do zmiany personalnej doszło na skutek „interwencji diecezjalnej”. Ksiądz pełnił urząd proboszcza zaledwie przez sześć tygodni.

Według oficjalnego komunikatu kurii diecezji Graz-Seckau, duchowny został odwołany na jego własną prośbę. Od początku jego posługi między duchownym a liberalnymi członkami rady parafialnej trwał konflikt, który doprowadził do tej sytuacji.

Kolejna Msza św. w tej parafii sprawowana była już przez biskupa pomocniczego Franza Lacknera. Biskup Egon Kapellari w liście wysłanym specjalnie do członków parafii w Neudau zapowiedział, że liczy na „nowy początek”.

Źródło: leinezeitung.at

mat

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70681 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]