Amerykańscy biskupi chwalą „reformę” liturgiczną i „odnowę” Kościoła

Aktualizacja: 2013-10-2 12:38 pm

Komisja ds. Kultu Bożego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych wydała specjalny dokument z okazji 40 rocznicy przyjęcia konstytucji „Sacrosanctum Concilium”. „Chcemy podkreślić, że reforma Liturgii, która była rezultatem dyskusji i decyzji Soboru, jest niczym innym jak wzrostem duchowego wigoru i ustawiczna odnową Kościoła. Uznano, że obrzędy Kościoła muszą przejść reformę dla wewnętrznej odnowy wiernych” – piszą biskupi.

„Dziękując za wielkie dzieło reformy i odnowy liturgii Kościoła, które przynosi tak obfite owoce, musimy nieustannie starać się pogłębiać tę odnowę, która rozpoczęła się pod kierownictwem i z mocy Ducha świętego” – podkreślają duchowni wchodzący w skład komisji ds. liturgii amerykańskiego episkopatu.

„Dodatkowo, ważne jest to, by przypominać że konstytucja o Świętej Liturgii była owocem ewolucji nauczania Kościoła o liturgii, zwłaszcza od pierwszych lat minionego stulecia. Zreformowana liturgia była rezultatem intensywnych badań historycznych i namysłu nad potrzebami duszpasterskimi, została przeprowadzona przez specjalne w tym celu stworzone Consilium pod kierownictwem Świętej Kongregacji ds. Rytów (późniejszej Kongregacji ds. Kultu Bożego) oraz Sługi Bożego Pawła VI” – akcentują.

„Wierzymy, że konstytucja o Świętej Liturgii powinna być rozumiana jako kamień węgielny, zarówno pod względem historii, która do niej doprowadziła, jak i innych zmian, jakie z niej wynikają. Dla przykładu, praenotandae (wprowadzenia) do wszystkich rytów zmienionych po Vaticanum II są ważnym źródłem nauczania teologicznego, liturgicznego i pastoralnego o treściach zmienionych obrzędów. Dodatkowo, inne dokumenty magisterium o liturgii od czasu Soboru Watykańskiego II w dalszym ciągu rzucają światło na wizję liturgii, określoną przez konstytucje” – czytamy w dokumencie zatytułowanym „Stewards of the Tradition” (!).

Wywodu nie zmąciła żadna refleksja krytyczna, ani w zakresie wizji reformy, jej przebiegu, owoców, czy też zgodności efektów pracy „reformatorów” z intencjami ojców soborowych. Duch „reformy reformy”, który odżył w okresie pontyfikatu Benedykta XVI, nie wywarł żadnego wpływu na członków Komisja ds. Kultu Bożego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Poza obszarem zainteresowania autorów dokumentu pozostały nadużycia liturgiczne, które odcisnęły zasadnicze piętno na efektach zmian w katolickim kulcie, ani rola liturgii w Kościele przeżywającym poważny kryzys.

źródło: rorate-caeli.blogspot.com

mat

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70604 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]