Kardynał Koch: FSSPX stoi przed decyzją o konsekracji nowych biskupów

Aktualizacja: 2013-09-2 9:23 am

30 sierpnia br. na stronie internetowej austriackiego dziennika „Oberösterreichische Nachrichten” został opublikowany wywiad z kard. Konradem (Kurtem) Kochem, przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Popierania Jedności Chrześcijan, zatytułowany cytatem ze słów hierarchy: Innerkirchliche Versöhnung ist Gebot der Stunde (niem. ‘pojednanie w Kościele jest nakazem chwili’).

Kard. Konrad (Kurt) Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan

W trakcie wywiadu, poświęconemu przede wszystkim kwestiom ekumenizmu oraz zmian w Kurii Rzymskiej, dziennikarz zapytał kardynała również o kwestię dialogu wewnątrzkościelnego, zarzucając jego brak, gdy idzie o grupy katolików „postępowych”, w odróżnieniu od dialogu z konserwatystami, czyli Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. W odpowiedzi hierarcha stwierdził: „Istnieje tutaj zasadnicza różnica, bowiem z jednej strony mamy do czynienia z ruchami i inicjatywami, a z drugiej strony z Bractwem, które ma wyraźne struktury eklezjalne. Bractwo stoi w obliczu trudnej decyzji dotyczącej nadchodzących konsekracji nowych biskupów (bez zgody Rzymu [uwaga red. «Oberösterreichische Nachrichten»]). Jeśli tak się stanie, to nastąpi koniec dialogu w jakiejkolwiek formie. Właśnie dlatego papież Benedykt zamierzał zakończyć tę schizmę. Jego zdaniem, w przeszłości, Kościół nie zrobił wszystkiego, co było możliwe, aby zapobiec podziałom. To jest zupełnie inna sytuacja od tej dotyczącej ruchów reformatorskich, choć wiadomo, że z nimi też trzeba rozmawiać” (źródła: nachrichten.at, pius.info, 30 i 31 sierpnia 2013).

Pogłoski o tym, jakoby bp Fellay planował konsekracje kolejnych biskupów, rozeszły się w prasie włoskiej już w lipcu br. – jako pierwszy taką tezę na podstawie swoich „dobrych źródeł” postawił Henryk (Enzo) Bianchi, założyciel i przeor wspólnoty monastycznej z Bose; zapewne na tym właśnie kard. Koch opiera swoje przekonanie o „nadchodzących konsekracjach”. Przypomnijmy jednak, co na ten temat mówił najlepiej poinformowany, tzn. przełożony generalny FSSPX. W wywiadzie udzielonym dwumiesięcznikowi „The Angelus” z okazji 25. rocznicy święceń biskupich na pytanie: „Czy trzech biskupów wystarczy do prowadzenia dzieła Tradycji? Czy nie trzeba teraz konsekrować kolejnych biskupów?” bp Fellay odpowiedział: „(…) Nie istnieje nagła ani wielka potrzeba wyświęcenia kolejnego biskupa. Z pewnością musimy zadawać sobie to pytanie odnośnie do przyszłości, nawet jeśli w tej chwili nie zachodzi taka konieczność. Moja odpowiedź jest bardzo prosta: gdy tylko znów wystąpią okoliczności takie jak te, które doprowadziły abp. Lefebvre’a do podjęcia takiej decyzji, my również przedsięweźmiemy podobne środki”.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70092 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]