Msza trydencka to wehikuł „przestarzałej teologii”…

… Tak twierdzi biskup Kościoła katolickiego, bp Andre Rivest z Kanady, który przeciwstawia się „Motu Proprio Summorum Pontificum” Benedykta XVI i zakazuje odprawiania Mszy trydenckiej mimo, że żąda tego aż 140 wiernych.

W wywiadzie prasowym tak uzasadnia swoją decyzję: „msza trydencka jest wehikułem „przestarzałej teologii” (une théologie dépassée). (…) Tu nie chodzi o użytkowanie łaciny, czy o smak pieśni gregoriańskich. Chodzi o przesłanie zawarte w starym rycie. (…) Ono jest przeciwne wartościom przyniesionym do Kościoła przez Sobór Watykański II. Z samą łaciną czy chórem gregoriańskim nie byłoby problemu. Wierni używający mszału przedsoborowego znajdują w nim modlitwy do Boga-mściciela bardziej niż do Boga-miłości. Modlą się o konwersję żydów, którzy są tam postrzegani jako wielcy zbrodniarze, którzy zamordowali Chrystusa. To jest przestarzała teologia, fałszywa wizja, od której szczęśliwie odeszliśmy”.

Za: Konserwatyzm.pl | na podstawie www.dici.org

Skip to content