Więcej władzy w ręce rad!

Aktualizacja: 2013-08-26 10:46 am

Na stronie CONIC (Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii, zrzeszająca Kościół katolicki oraz rozmaite sekty protestanckie) opublikowano skierowany do episkopatu brazylijskiego kuriozalny apel trzech zombies emerytowanych biskupów katolickich, powołujących się – a jakże – na nauczanie Drugiego Soboru Watykańskiego, którego przesłanie można streścić jak niżej:

– biskup nie powinien być ponad diecezją (zwierzchnikiem), ale jest równy wszystkim diecezjanom
– dawniej Kościół był bardziej kolegialny i synodalny, dopiero Gregorz VII w 1078 r. przekształcił go w scentralizowaną strukturę monarchiczną

bp Balduino

– Drugi Sobór Watykański ukierunkował na powrót rozumienie episkopatu jako urzędu kolegialnego, co napotkało na opór nielicznych biskupów. Niestety nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) oraz inne dokumenty Kościoła nie promują kolegializmu a raczej stawiają mu bariery i utrwalają dawny porządek, powodując wzmocnienie kurii rzymskiej oraz umniejszanie roli krajowych i regionalnych konferencji episkopatów oraz traktowanie synodów rzymskich jedynie jako głosu doradczego, a nie decydującego, podczas gdy pełną i najwyższą władzę nad Kościołem sprawuje nadal Biskup Rzymu.
– papież Franciszek chce sprawić, aby struktury Kościoła i każdej z naszych diecezji stały się bardziej synodalne i kolegialne, w tym celu ustanowił komisję kardynałów ze wszystkich kontynentów aby przygotować reformę kurii rzymskiej. Aby osiągnąć sukces musimy mu pomóc poprzez naszą aktywną i świadomą współpracę. Nie jako jedynie pomocnicy i asystenci papieża, ale jako pasterze naszych Kościołów.

bp Casaldáliga

– musimy nawiązać efektywną współpracę z biskupem Rzymu, opartą na braterskim dialogu, swobodzie wyrażania opinii, zerwania z wieloma stereotypami, z tematami tabu, powrocie do dialogu z ludzkością
– domagamy się aktualizacji Drugiego Soboru, chcemy życ w Kościele pluralistycznym, ubogim dla ubogich, w eklezjologii uczestnictwa, rozwoju diakonii, proroctw, męczeństwa; Kościele prawdziwie ekumenicznym, integrującym duchowo i politycznie nasz kontynent, przyznającym pełnię praw kobietom, odrzucającym błędne eklezjologie.
– 50 lat temu wielu biskupów podpisało Pakt Katakumbowy, za nimi podążyło ponad 500 innych. Dziś widzimy, ze było to prorocze potraktowanie wytycznych Soboru. Dzisiaj wielu ludzi z całego świata domaga się spisania Nowego Paktu Katakumbowego
– klerykalizm potępiany przez papieża Franciszka umniejsza centralną rolę Ludu Bożego w rozumieniu Kościoła, którego członkowie poprzez chrzest są podniesieni do godności “kapłanów, proroków i królów”. Ten sam klerykalizm powoduje, że radykalna równość wszystkich ochrzczonych zostaje zaburzona przez sakrament święceń, który uważa się za “ważniejszy” niż sakrament chrztu.
– musimy “od-zachodnić” język naszej wiary i naszych liturgii, nie po to aby tworzyć podziały, ale aby ubogacić powszechność naszego Kościoła

abp Pires

– Musimy wrócić do “dialogu ze światem”. Poprzez nasze celebracje i formy, jakie przybiera nasza posługa dajemy światu obraz Boga. W Biblii Lud Izraela “wracając do swej pierwszej miłości” przywraca mistycyzm i duchowość Księgi Wyjścia. Dla naszych Kościołów Ameryki Łacińskiej oznacza to służbę ubogim i ich uwolnienie. Opieka charytatywna w naszych diecezjach nie może być jeno dodatkiem do działalności eklezjalnej. Musi ona byc czynnikiem, który konstytuuje nasze zgromadzenia zebrane w Duchu Świętym.
– nadchodzi czas działania. Papież Franciszek na ŚDM wezwał nas słowami “Chcę, abyście wyszli z kościoła na ulice”

podpisano:
abp Józef Maria Pires, emerytowany metropolita Paraíba
bp Tomasz Balduino OP, emerytowany ordynariusz Goiás
bp Piotr Casaldáliga CMF, emerytowany ordynariusz São Félix do Araguaia

Napisał Dextimus dnia 26.8.13

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70003 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]