Aktualizacja strony została wstrzymana

Prowincja Oregon zakonu jezuitów ogłosiła bankructwo

Prowincja Oregon zakonu jezuitów ogłosiła 17 lutego br. bankructwo w oparciu o przepisy upadłościowe określone w rozdziale numer 11 (Chapter 11). Ogłoszone bankructwo jest następstwem procesów sądowych i wysokich odszkodowań wypłacanych ofiarom molestowania seksualnego dokonywanego przez niektórych zakonników. Oprócz dotyczasowych procesów sądowych, prowadzone są obecnie dochodzenia w sprawie o molstewowanie seksualne w ponad 200 przypadkach, głównie dzieci z Alaski.

Przełożony zakonu jezuitów z Prowincji Oregon, o. Patrick J. Lee powiedział, że ogłoszenie bankructwa „jest jedyną drogą, która pozwoli wszystkim osobom zgłaszającym roszczenia zaoferowanie sprawiedliwego finansowego odszkodowania, w ramach ograniczonych zasobów Prowincji.”

Od 2001 roku Prowincja Oregon wypłaciła ponad 25 milionów dolarów tylko z własnych środków, oprócz odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe.

„Bakructwo pozwoli Prowincji Oregon na rozwiązanie dotychczasowych pozwów, utrzymanie finansowej sytuacji pod kontrolą oraz kontynuowanie różnych form posługi w północno-zachodnim rejonie [Ameryki], gdzie jesteśmy zaangażowani od 1831 roku.” – powiedział o. Lee.

Ken Rosa, adwokat występujący w imieniu ofiar twierdzi jednak, że mamy do czynienia z wybiegiem prawnym, w wyniku którego ogłoszenie bankructwa uniemożliwi prowadzenie kolejnych spraw, z uwagi na ograniczenie dostępu do archiwów Prowincji.

Prowincja Oregon skupia dzisiaj 235 Jezuitów z pięciu stanów: Alaski, Idaho, Montana, Oregon i Waszyngton.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) na podstawie: Catholic Agency News


.