Kard. Koch: katolicy nie uprawiają prozelityzmu wobec Żydów, ale dają im świadectwo swej wiary w Chrystusa

Aktualizacja: 2013-05-11 7:13 pm

„Czy Żydzi są wyłączeni z misji ewangelizacyjnej Kościoła?”. Sprawę tę poruszył kard. Kurt Koch w wywiadzie dla międzynarodowego dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kieruje on równocześnie Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Szwajcarski purpurat był w Jerozolimie w związku z 12. spotkaniem wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, które odbyło się tam w dniach 29-30 kwietnia.

Stare Przymierze nie zostało przez Boga odwołane z nadejściem Nowego – przypomniał kard. Koch. Czy oznacza to jednak, że byłyby dwie różne drogi zbawienia, Mojżeszowa dla Żydów, a Chrystusowa dla nas? „Dla chrześcijan – podkreślił szef watykańskiej dykasterii – istnieje oczywiście tylko jedna droga do zbawienia, którą Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie. Jednak my chrześcijanie nie musimy dawać Żydom świadectwa o drodze, która byłaby im zupełnie obca, tak jak w przypadku wyznawców innych religii. A to dlatego, że Nowy Testament zbudowany jest całkowicie w oparciu o Stary. Kościół katolicki nie prowadzi zatem zorganizowanej misji wśród Żydów, jak to czynią pewne protestanckie grupy ewangelikalne. Natomiast my, jako chrześcijanie, również wobec Żydów składamy świadectwo nadziei, którą daje nam wiara w Chrystusa” – wskazał przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Religijnych Stolicy Apostolskiej z Judaizmem.

Kard. Koch w wywiadzie dla dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie podkreślił, że wielu Żydów pozytywnie ocenia stosunki katolicko-żydowskie za pontyfikatu Benedykta XVI. Również Papież Franciszek został przez nich bardzo dobrze przyjęty. Pamiętają mu, że jako arcybiskup Buenos Aires miał bardzo dobre relacje z tamtejszymi wspólnotami żydowskimi.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan poruszył też sprawę teologicznego znaczenia, jakie ma utworzenie przed 65 laty państwa Izraela. Zwrócił uwagę, że trzeba rozróżnić między biblijną obietnicą, która dotyczy powrotu do Ziemi Obiecanej i należy do religijnej tożsamości Żydów, a jej realizacją, która ma też wymiar polityczny. Obecny sposób tej realizacji Palestyńczycy uważają za niesprawiedliwość względem nich. „A oni też przecież mają prawo do własnego państwa” – zauważył kard. Koch.

ak/ rv, acn

KOMENTARZ BIBUŁY: W ramach komentarza do heretyckiej wypowiedzi kard. Kocha, przytaczamy kilka wpisów z Forum Bractwa św. Piusa X:

Odmawianie Żydom najwspanialszego daru, jakim jest wiara katolicka, jest największym antysemityzmem. Wszelki kult starotestamentalny stracił na znaczeniu wraz ze złożeniem Ofiary przez Syna Bożego na Kalwarii. Zasłona świątyni się rozdarła. Stare Przymierze znalazło swoje spełnienie w Panu naszym Jezusie Chrystusie i odtąd bez Chrystusa nie ma żadnego znaczenia. Rozumieli to doskonale Apostołowie, bo zawsze pierwsze kroki kierowali do synagog, by żydom głosić Ewangelię, a gdy ci sprzeciwiali się, wtedy szli do pogan. Taka praktyka była zawsze, aż do Vaticanum II.

ks. Konstantyn Najmowicz

 

W ksiązce “Gwiazda i Krzyż” [polecamy link – tutaj] – Michaela Jonesa na stronie 115 pisze tak:   “6 listopada 2002 r. kardynał Kasper, przewodniczący Papieskiej Komisji do spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, w przemówieniu, jakie wygłosił w Boston College, oznajmił, że Żydzi, aby zostać zbawieni, NIE muszą stać się chrześcijanami, i o ile postępują zgodnie ze swoim sumieniem i wierzą w boskie obietnice, tak jak pojmuje je ich religijna tradycja, są częścią planu Boga, który dla nas znajduje historyczne spełnienie w Jezusie Chrystusie”

jaco

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=68358 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]