Francja: 670 milionów euro dla imigrantów w 2013 roku

Aktualizacja: 2012-11-13 11:11 am

W założeniach budżetowych na 2013 rok francuski rząd chce zwiększyć pomoc dla imigrantów w kwestiach zakwaterowania oraz adaptacji w nowych warunkach. Oznacza to, iż suma wsparcia finansowego przeznaczana na rzecz współczesnych nomadów ekonomicznych zamknie się kwotą 670 milionów euro. To wszystko w sytuacji, gdy Francuzi zmuszani są do zaciskania pasa. Dodatkowo władze zmniejszyły kwotę środków przewidzianych na zwalczanie nielegalnej imigracji o ponad 10%. Na wszystkie te kwestie zwróciła uwagę deputowana z ramienia Frontu Narodowego Marion Marechal Le Pen, która głosowała przeciwko propozycjom rządowym. (WT)

Na podstawie: Nationspresse

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=63417 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]