Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosja: Kapłani do parlamentu

Święty Synod rosyjskiej cerkwi prawosławnej przedstawił zasady na jakich kapłani będą mogli się angażować w politykę, m. in. poprzez kandydowanie w wyborach. Kapłani będą mogli startować w wyborach „w wyjątkowych wypadkach spowodowanych naglącą koniecznością„, po uzyskaniu aprobaty Synodu i błogosławieństwa patriarchy moskiewskiego.  Będą mogli startować z list partyjnych, lecz nie będą mogli wstępować w szeregi partii politycznych.

Synod zezwolił kapłanom na kandydowanie w wyborach w lutym 2011 r., ale z powodu braku określenia zasad kandydowania przepis dotychczas pozostawał martwy.

(na podst. RT oprac. JS)

Za: XPortal.pl | http://xportal.pl/?p=6519

Skip to content