Aktualizacja strony została wstrzymana

Prof. Piotr Gliński kandydatem na premiera ponadpartyjnego rządu technicznego

„Mamy dziś sytuację, w której żaden poważny problem nie jest rozwiązywany. Mamy sytuację, która domaga się zmiany” – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przedstawił dziś kandydata na premiera ponadpartyjnego rządu technicznego.

Jest nim prof. Piotr Gliński – profesor socjologii, magister ekonomii, były prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Prof. Gliński powiedział, że przed jego gabinetem stanie 5 podstawowych zadań: zastąpienie niesprawnego rządu rządem ekspertów, podjęcie natychmiastowych działań dotyczących kryzysu, sprawne administrowanie kraju, przedstawienie wizji rozwoju Polski i działań długofalowych oraz zmiana stylu uprawiania polityki w Polsce.

„Musimy realnie i zdecydowanie zmienić Polskę” – mówił kandydat na premiera.

Prof. Gliński przedstawił 8 priorytetów swojego rządu. Mówił m.in. o konieczności zmian w dziedzinach pracy i gospodarki, działalności instytucji publicznych, edukacji i wychowania, samorządów lokalnych, polityki prorodzinnej, rolnictwa i wsi czy funduszy europejskich. Wśród działań, które zamierza podjąć było natychmiastowe obalenie barier wobec przedsiębiorczości i innowacyjności, odmrożenie trzymiliardowej puli środków z Funduszu Pracy, wprowadzenie ulg podatkowych na dzieci, ulgi podręcznikowej i zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Prof. Gliński postuluje również m.in. przywrócenie w szkołach stołówek, opieki pielęgniarskiej, gabinetów stomatologicznych oraz poważne rozmowy nt racjonalizacji Karty Nauczyciela. Zdaniem prof. Glińskiego trzeba pochylić się także nad sposobem wykorzystywania funduszy europejskich i problemem nierównych dopłat bezpośrednich dla rolników.

Prof. Gliński podkreślił, że zamierza rozmawiać ze wszystkimi środowiskami politycznymi. Dodał też, że liczy na „uczciwą debatę środowisk eksperckich”.

Za: MyPiS.pl | http://mypis.pl/aktualnosci/3631-prof-piotr-glinski-kandydatem-na-premiera-ponadpartyjnego-rzadu-technicznego

Skip to content