Amerykański teolog: po Vaticanum II nastąpiło „kompletne załamanie mariologii”

Aktualizacja: 2012-09-13 9:28 pm

Kult maryjny „załamał się” w niektórych rejonach USA na skutek mylnej interpretacji Soboru Watykańskiego II – zauważa o. James Phalan CSC, przewodniczący Stowarzyszenia Mariologicznego Ameryki. Podczas zakończonego 9 września br. na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego duchowny ze zgromadzenia zakonnego pw. Krzyża Świętego podkreślił, że intencją ojców Soboru było podtrzymanie kluczowej pozycji Maryi w wierze katolickiej.

Zdaniem zakonnika, decyzja, by teksty soborowe o Maryi włączyć w rozleglejszą konstytucję dogmatyczną „Lumen Gentium”, a nie opublikować ich jako osobny dokument, była „niezamierzonym sygnałem wysłanym do reszty Kościoła”, a potem w wielu jego regionach mylnie zinterpretowanym.

O. Phalan zwrócił uwagę, że biskupi czuli, iż mariologia, oraz Kościół jako całość, potrzebują odnowy w świetle tradycji, liturgii i Biblii, jednak później „nadmiernie racjonalne” stanowisko zredukowało rolę Ducha Świętego i zmarginalizowało większość form kultu. Wykładowca dodał także, że posoborowe lata 70. zbiegły się w czasie z okresem, kiedy religijne tradycje i przekonania były mocno kwestionowane lub kompletnie odrzucane przez społeczeństwo. Jak przekonywał, ofiarą tego „zamieszania” był kult maryjny.

„Widoczna zmiana akcentu w kwestii Błogosławionej Maryi Dziewicy przyczyniła się do kompletnego załamania mariologii, która wcześniej miała olbrzymi wpływ na życie Kościoła” – mówił dyrektor Międzynarodowej Rodziny Różańcowej.

W Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym, który przebiegał pod hasłem „Mariologia po Soborze Watykańskim II. Recepcja, bilans i perspektywy”, udział wzięło 300 osób z 37 krajów. Uczestnicy analizowali – z punktu widzenia doświadczeń różnych Kościołów lokalnych – wpływ Soboru na rozwój mariologii i kultu maryjnego.

Źródło: KAI

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=60846 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]