Aktualizacja strony została wstrzymana

Uroczystości w Ostaszkowie

W Ostaszkowie rozpoczną się dziś uroczystości upamiętniające polskich policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. O 11:30 (naszego czasu) rozpoczęła się msza, zaś o 13:15 (naszego czasu) – uroczystości pod tablicą ku czci ofiar zbrodni.

Pamięć jest najistotniejszym elementem procesu zbliżenia między Polakami i Rosjanami. Przekonują o tym goszczący w Rosji przedstawiciele rodzin policjantów i funkcjonariuszy służb granicznych zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

Tak twierdzi również wiceminister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, który weźmie dziś udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Monastyrze Niło-Stołbieńskim, w Ostaszkowie.

„Pamiętamy, także ze względu na to, co się wydarzy dzisiaj wieczorem, czyli wmurowanie kamienia węgielnego pod kaplicę. To Rosjanie, także mnisi rosyjscy, podejmują wyzwanie, by uhonorować i wzmocnić tę pamięć. I to, wydaje mi się, jest sytuacja szczególna, która sprzyja głębokiemu zbliżeniu” – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych.

W latach 1939 – 1940 na terenie Monastyru Niło-Stołbieńskiego funkcjonował obóz dla polskich jeńców wojennych. Przetrzymywano w nim ponad 15 tysięcy osób, w tym około 7 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy służb ochrony pogranicza. Większość z nich została wywieziona do pobliskiego Tweru i zamordowana. W 72-gą rocznicę tych tragicznych wydarzeń hołd ofiarom stalinowskich zbrodni oddadzą rodziny pomordowanych oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

IAR/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (02 wrzesnia 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polska?zobacz/uroczystosci-w-ostaszkowie | Uroczystości w Ostaszkowie

Skip to content