Bumar – Afera większa od Amber Gold

Miesiąc temu „Puls Biznesu” napisał: „Zbrojeniowy holding (czyli Bumar – L.D.) miał w ubiegłym roku 250 mln zł straty, alarmuje Ludwik Dorn. Nieprawda. Miał dwa razy tyle.” Tym razem ja mówię „nieprawda”. Okazuje się, że pomyliliśmy się wszyscy: straty Bumaru na koniec zeszłego roku sięgnęły 631 mln zł. Na naszych oczach flagowy polski koncern zbrojeniowy chyli się ku upadkowi.

Poniżej zamieszczam treść interpelacji skierowanej w tej sprawie do p. premiera: 

W lipcu bieżącego roku „Puls Biznesu” opublikował informację, że straty „Bumaru” sięgają 500 mln zł. Z moich danych wynika, że skumulowane straty na koniec 2011 r. wyniosły 631 mln zł, przez co naruszenie kapitałów własnych spółki sięgnęło 25 %. Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Dlaczego – mimo wielu ostrzeżeń /formułowanych m.in. przeze mnie/ – pozwolono poprzedniemu zarządowi firmy na doprowadzenie flagowego koncernu zbrojeniowego do ruiny?
  • Czy osoby odpowiedzialne za obecny stan firmy – Edward Nowak i Aldona Wojtczak – poniosą jakąkolwiek odpowiedzialność? 
  • Jakim prawem Edward Nowak, Aldona Wojtczak i Maciej Kruk ujawnili tajemnice koncernu dotyczące kontraktu indyjskiego na WZT-3 /wydając m.in. w tej sprawie powszechnie dostępne oświadczenie/? Czy służby zabezpieczające kontrwywiadowczo Bumar prowadzą w tej materii śledztwo?
  • Dlaczego strategię Bumaru – dokument zasadniczy dla funkcjonowania firmy i równie ważny dla MON – opracowuje, na podstawie informacji mogących stanowić tajemnicę państwową, niemiecka firma „Roland Berger”?  
  • Dlaczego kierownictwo Bumaru zgodziło się ujawnić tajemnice spółki płacąc niemieckiej firmie „Roland Berger” niebagatelną kwotę ok. 4,5 mln zł ? Dlaczego Bumar nie opracowuje strategii samodzielnie, skoro już teraz część kadry zarządzającej koncernu wskazuje na błędne rozwiązania znajdujące się w strategii tworzonej przez „Roland Berger”, a mogące doprowadzić do zniszczenia struktur odpowiedzialnych za sprzedaż wyrobów?
  • Czy działania firmy „Roland Berger” w Bumarze są obserwowane przez ABW, SKW lub CBA? 

Na marginesie:

  • Czy tą aferą politycy i dziennikarze równie ochoczo zajmą się jak sprawą Amber Gold? Czy osoby, które w ciągu kilku lat doprowadziły do ruiny narodowy koncern zbrojeniowy poniosą jakąkolwiek odpowiedzialność?
  • Kto będzie realizować strategiczne programy rozwoju i modernizacji sił zbrojnych („Tarcza dla Polski”, program pancerny), jeśli zabraknie Bumaru? Komu zależy, żeby wyłączyć z tego procesu rodzimy przemysł?

Ludwik Dorn

Źródło: Ludwik Dorn blog – ’Afera większa od Amber Gold’ (01.09.2012)

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (02.09.2012) | http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7054&Itemid=100

Skip to content