Dom Generalny FSSPX: Komunikat w sprawie spotkania bp. Fellaya z kard. Levadą w dniu 13 czerwca 2012r.

Aktualizacja: 2012-06-14 4:30 pm

W środę 13 czerwca 2012 r. bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, w towarzystwie swego 1. asystenta, ks. Mikołaja Pflugera, został przyjęty przez kard. Wilhelma Levadę, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Hierarcha wręczył bp. Fellayowi dokonaną w kierowanej przez siebie dykasterii ocenę deklaracji doktrynalnej, przesłanej przez Bractwo 15 kwietnia br. w odpowiedzi na preambułę doktrynalną, wystosowaną przez Kongregację 14 września ub.r.

Podczas spotkania kard. Levada przedstawił wyjaśnienia i dalsze szczegóły bp. Fellayowi, który ze swej strony omówił sytuację Bractwa Św. Piusa X oraz wyliczył problemy doktrynalne, które niosą ze sobą II Sobór Watykański oraz nowy ryt Mszy. Potrzeba dodatkowych klaryfikacji może zaowocować nową fazą dyskusji [doktrynalnych].

Pod koniec tej długiej, dwugodzinnej rozmowy bp Fellay otrzymał szkic dokumentu zawierającego propozycję prałatury personalnej, [przygotowanej] na wypadek kanonicznego uznania Bractwa Św. Piusa X. Podczas spotkania sytuacja pozostałych trzech biskupów Bractwa nie była omawiana.

Na zakończenie spotkania wyrażono nadzieję, że dialog będzie kontynuowany, aby obie strony mogły wypracować rozwiązanie [korzystne] dla dobra Kościoła oraz dusz.

(źródło: dici.org, 14 czerwca 2012)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=57710 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]