USA: katolickie pozwy przeciw federalnemu rządowi

Pozew do sądu federalnego Stanów Zjednoczonych przeciwko agencjom Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) złożyły 43 katolickie diecezje, szkoły, szpitale, placówki społeczne i inne instytucje. Pozwy dotyczą nowych przepisów, które nakładają na pracodawców obowiązek pokrywania m.in. kosztów związanych ze stosowaniem antykoncepcji i sterylizacji. Wspólna akcja prawna jest oznaką determinacji Kościoła. Ma pokazać rządowi, że nie można narzucać żadnego prawa z pogwałceniem wolności wyznania.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA kard. Timothy Dolan powiedział, że prowadzone były próby negocjacji z administracją i biurami prawnymi Kongresu. „Rozmowy te będą kontynuowane, bo wciąż nic nie jest postanowione. Ale czas ucieka, a przez to nasze prace i podstawowe prawa zostały naruszone, musieliśmy więc odwołać się do sądu” – powiedział hierarcha.

Złożone równocześnie przez różne podmioty pozwy są przekonującym dowodem na jedność Kościoła w obronie wolności religijnej. Jak zgodnie podkreślają składający pozwy, kontrowersyjne rozporządzenie rządu jest pogwałceniem wolności religijnej gwarantowanej przez pierwszą poprawkę do Konstytucji, prawo o wolności religijnej z 1993 roku oraz inne akty amerykańskiego prawa federalnego.

lg/ rv, cns

Za: Radio Watykanskie (22/05/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=590076

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content