Aktualizacja strony została wstrzymana

22 maja, 2012

USA: katolickie pozwy przeciw federalnemu rządowi

Pozew do sądu federalnego Stanów Zjednoczonych przeciwko agencjom Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) złożyły 43 katolickie diecezje, szkoły, szpitale, placówki społeczne i inne instytucje.

Polska w budowie? – Julia M. Jaskólska

Przedwojenny minister skarbu i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski w ciągu trzech lat wybudował na terenach dotkniętych bezrobociem Centralny Okręg Przemysłowy. Edward Gierek, który zaczął rządzić Polską
Skip to content