Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2012 roku wyniosło 780,9 mld zł

Aktualizacja: 2012-05-22 10:47 am

Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2012 roku wyniosło 780,9 mld zł. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 1,3 proc., czyli o 9,73 mld zł, czytamy w oficjalnej informacji.

Zadłużenie w marcu wzrosło o 8,4 mld zł, czyli o 1,1 proc. w porównaniu do lutego br. – podał resort. Natomiast zadłużenie krajowe wzrosło w marcu o 1,9 proc., czyli o 10, 1 mld zł, i wyniosło 544,96 mld zł. Od początku 2012 roku wzrosło o 3,9 proc., czyli o 20,3 mld zł. Zadłużenie zagraniczne w marcu br. wyniosło 235,9 mld zł, czyli spadło o 1,7 mld zł (0,7 proc.) wobec lutego, a od początku roku zmalało o 4,3 proc., czyli o 10,5 mld zł.

– Wzrost długu od końca 2011 r. był wypadkową przede wszystkim finansowania deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich (łącznie 27,4 mld zł) oraz zmniejszenia długu wynikającego z umocnienia złotego (o 17,2 mld zł) – napisano w komentarzu.

Resort podał również informację o zapadalności zadłużenia krajowego w tym roku. Na dzień 31 marca br. 86,575 mld zł, a w 2013 r. sięgnie kwoty 90,206 mld zł. Zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec marca, wynosi w 2012 roku 98,5 mld zł, a w 2013 r. osiągnie kwotę 105,8 mld zł. Natomiast zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec marca br., wynosiła 2,855 mld euro, a w 2013 r. osiągnie 3,757 mld euro, a w 2014 roku będzie to 4,536 mld euro.

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa na koniec marca 2012 roku wyniósł 49,9 proc, podało ministerstwo. – W okresie XII 2008 r. – III 2012 r. udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu SP wzrósł z 34,5 proc. do 49,9 proc. – napisano w komunikacie Ministra Finansów. I dodano, że “udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym wzrósł z 13,3 proc. na koniec 2008 r. do 30,0 proc. na koniec marca 2012 r.”.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych – na koniec marca br. – wyniosło 69,8 proc. całości długu wobec 69,2 proc. na koniec lutego – podało Ministerstwo Finansów. Zadłużenie w euro sięgnęło 20,3 proc. wobec 20,8 proc. na koniec lutego, a zadłużenie w dolarach wyniosło 5,6 proc. wobec 5,6 proc. na koniec lutego. Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,3 proc. wobec 4,4 proc. na koniec lutego.

Resort ministra Jacka Rostowskiego wskazał, że 67,2 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane jest w euro. Dług w dolarach stanowi 18,5 proc., we franku szwajcarskim 7,6 proc., a w jenach 6,7 proc.

Źródło: dziennik.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56996 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]