Sobór Watykański II z perspektywy 50-lat – konferencja naukowa

Aktualizacja: 2012-04-24 11:01 am

III Konferencja z cyklu „Zwróćmy się ku Panu”

Koń Trojański w Mieście Boga? Pytania na 50-lecie Soboru Watykańskiego II to temat konferencji jaka 21 kwietnia odbyła się w warszawskim Muzeum Literatury. W spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 wzięli udział wybitni naukowcy i znawcy poruszanych tematów: o. dr. hab. Benedykt Huculak OFM, dr hab. Jacek Bartyzel, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, red. Dariusz Zalewski, dr Tomasz Terlikowski i ks. Karol Stehlin FSSPX.

Kościół katolicki reformowany – takiego określenia użył o. Benedykt Huculak OFM, mówiąc o posoborowym ekumenizmie i podziale wewnątrz kościoła. Zarówno on jak i inni prelegenci starali się wskazać przyczyny kryzysu jakiego doświadczają dzisiaj katolicy na całym świecie. O rewolucji, która w wyniku soboru nastąpiła w nauczaniu społecznym Kościoła i jej konsekwencjach dla ewangelicznej zasady budowania Królestwa Chrystusa, mówił dr hab. Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz przedstawił zebranym okoliczności, w wyniku których Sobór nie tylko powstrzymał się od potępienia komunizmu, ale praktycznie milczał  na temat zła tego systemu. Według historyka i publicysty przyczyniły się do tego naciski służb specjalnych państw obozu komunistycznego na niektórych ojców soborowych. Dariusz Zalewski, ceniony pedagog przedstawił związek pomiędzy rezygnacją z tradycyjnej dyscypliny moralnej, jaka rozlała się po katolickich ośrodkach wychowawczych po Vaticanum II, a ogólnym kryzysem wychowania.

Część oficjalną III Konferencji z cyklu „Zwróćmy się ku Panu” zakończyła dyskusja o Soborze Watykańskim II z perspektywy 50 lat od jego rozpoczęcia między red. Tomaszem Terlikowskim i ks. Karolem Stehlinem.

Kościół katolicki zatracił ducha Tradycji i to stało się przyczyną kryzysu wewnątrz kościoła, ale także kryzysu w życiu społeczeństw chrześcijańskich i kryzysu katolickich rodzin. Ulegając w formułowaniu dokumentów duchowi tego świata, wprowadzając niuanse i dwuznaczności do tradycyjnej doktryny, unikając potępień tak groźnych zjawisk, jak komunizm, sobór odebrał Kościołowi zdolność do przeciwstawienia się laicyzującym i sekularystycznym falom, które przetoczyły się przez świat w połowie XX wieku – tak na swej stronie internetowej konferencję podsumowali organizatorzy imprezy.

Źródło: www.wieden1683.pl

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-04-24 ) -- [Org. tytuł: « Sobór Watykański II z perspektywy 50-lat»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55885 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]