Papież zaapelował o powstrzymanie turystyki seksualnej

Aktualizacja: 2012-04-23 9:18 am

“Turystyka seksualna to haniebna forma odchyleń”

Benedykt XVI zaapelował o powstrzymanie turystyki seksualnej. “To haniebna forma odchyleń” i “aberracja”- napisał papież w orędziu z okazji VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki, trwającego w Cancun w Meksyku.

W ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie orędziu do uczestników kongresu Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że turystyka nie jest wolna od niebezpieczeństw i negatywnych aspektów. 
“Chodzi o zło, któremu pilnie trzeba stawić czoło, gdyż godzi ono w prawa i godność milionów mężczyzn i kobiet, zwłaszcza ubogich, nieletnich i niepełnosprawnych” – oświadczył papież. Następnie podkreślił: “Jedną z najbardziej haniebnych form tych odchyleń, które z moralnego, psychologicznego i zdrowotnego punktu widzenia pustoszą życie tak wielu osób i rodzin, a niekiedy całych wspólnot, jest turystyka seksualna”.
“Handel ludźmi z powodów seksualnych lub w celu przeszczepiania narządów, a także wykorzystywanie nieletnich, pozostawianie ich w rękach ludzi pozbawionych skrupułów, molestowanie, tortury występują niestety często w kontekście turystyki” – dodał Benedykt XVI. 
Zaapelował do wszystkich osób zaangażowanych w duszpasterstwo i organizację turystyki oraz do wspólnoty międzynarodowej o “zwiększenie czujności” i “zapobieganie i przeciwdziałanie tym aberracjom”.
W orędziu papież wyraził przekonanie, że możliwość, jaką dają podróże, podziwianie piękna krajów, kultur i przyrody może “doprowadzić do Boga, przyczyniając się do doświadczania wiary”. 

Napisał też o potrzebie wypracowania innego modelu turystyki, zdolnej “promować prawdziwe wzajemne poznanie, nie pozbawiając odpoczynku i zdrowej rozrywki”.

Za: Stefczyk.info (23.04.2012) -- [Org. tytuł: « "Turystyka seksualna to haniebna forma odchyleń"»]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55844 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]