Apel Ruchu Przełomu Narodowego do Prezydenta RP

Aktualizacja: 2009-01-15 10:56 am

Szanowny Panie Prezydencie!

Czas postawił Pana w wyjątkowym miejscu dziejów Narodu Polskiego, przed wyborem na miarę „być, albo nie być” dla Polski, wyborem między obroną polskości a jej utratą.

Decyzja, którą ma Pan podjąć będzie decyzją, która zaważy na losach wielu pokoleń Polaków, ale także i narodów Europy.

Nowa Konstytucja europejska pod ukrytą formą Traktatu Lizbońskiego stanowi podwaliny  superpaństwa pozbawiającego suwerenności państwa narodowe.

Traktat ten został już odrzucony w powszechnym głosowaniu przez naród holenderski i francuski, a ostatnio również przez naród irlandzki. Teraz kolej na Polskę…, której jednak w taki sposób nie pozwolono się wypowiedzieć.

To Pan, Panie Prezydencie, musi podjąć tę decyzję w imieniu Narodu, któremu odmówiono możliwości wypowiedzenia się w powszechnym referendum wbrew niezbywalnemu prawu konstytucyjnemu. Stąd też skutki tej decyzji będą przypisywane    Panu – nie posłom, czy senatorom, którzy zawsze ukryją się w zbiorowej odpowiedzialności.

W tej dramatycznej dla losów Polski chwili Ruch Przełomu Narodowego apeluje – o nie podpisywanie tego zgubnego dla Ojczyzny dokumentu! Nie wyrażając zgody na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego zapisze się Pan chlubną kartą w dziejach Narodu Polskiego.

 

Warszawa, 14 stycznia 2009


W imieniu Zarządu RPN

Jerzy Robert Nowak – Prezes RPN
Krzysztof Kawęcki
Władysław Kucia
Stefan Stępkowski
Wanda Miecznikowska
Ryszard Strzałkowki

 

 

Za: Ruch Przełomu Narodowego

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=5571 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]