Rośnie nadzieja na regulację statusu kanonicznego FSSPX

Jak podają zagraniczne portale religijne, a także watykaniści świeckich mediów – rozmowy doktrynalne między Stolicą Apostolską a tradycyjnym Bractwem Kapłańskim św. Piusa X – zakończą się w krótkim już czasie. Jest to najprawdopodobniej kwestia najbliższych dni. Odniesienie się do tej sprawy jest głównym zajęciem Ojca św. po wczorajszym jego powrocie z Castel Gandolfo.

wielcy15 kwietnia przełożony FSSPX, bp Bernard Fellay,  ma złożyć odpowiedź Bractwa na propozycje rozwiązania trudnej sytuacji wzajemnych relacji, przedłożone przez Stolicę Apostolską. Rzym, jeśli umowa będzie zgodna z oczekiwaniami Stolicy Apostolskiej, ma bardzo szybko ogłosić historyczną decyzję o „pełnym pojednaniu” z biskupami, kapłanami i gromadzonymi przez Bractwo na całym świecie, coraz liczniej, wiernymi

Oficjalnie nie wiadomo, jaka jest odpowiedź x bpa B. Fellay’a. Pośród watykanistów, komentatorów, a także z nieoficjalnych źródeł zbliżonych do FSSPX przeważa opinia, że jest ona zgodna z oczekiwaniami Stolicy Apostolskiej i że jest to rezultat olbrzymiego wysiłku teologicznego, a także dobrej woli, która jest obecna po obu stronach.

Przedmiotem zastrzeżeń Bractwa, wbrew ciągle powtarzanym informacjom, nie jest cały Sobór Watykański II. Bractwo, owszem, zgłaszało zastrzeżenia do Vaticanum II, ale nie do soboru jako takiego, a do niektórych fragmentów dokumentów soborowych oraz do ich interpretacji – doktrynalnej i pastoralnej – już po Soborze Watykańskim II.

Ku nadziei na pozytywne zakończenie sporu skłania też krytyczne odniesienie samego Benedykta XVI do Soboru Watykańskiego II. Przy docenieniu doniosłości wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II, wysiłek w jego reinterpretacji w duchu Tradycji i zgodzie z Magisterium uczynił on jeden z głównych nurtów swego pontyfikatu, często wbrew panującym opiniom teologów i przyzwyczajeniom hierarchów.

Dlatego komentatorzy zwracają uwagę, że Papież jest w stanie akceptować kanonicznie wspólnotę, która, uznając władzę zwierzchnią Namiestnika Chrystusowego nad Kościołem, wypowiada się krytycznie o Soborze Watykańskim II i ma dobrą wolę w rzetelnym badaniu, czy jest on zgodny z Tradycją. Stąd też celem toczonych od 2009 roku rozmów doktrynalnych między Stolicą Apostolską a FSSPX było nie tyle znalezienie kompromisu stanowisk, co rzetelne wykazanie różnic, określenie ich przyczyn i wskazania pola do dalszych działań doktrynalnych. Trzeba pamiętać, że Benedykt XVI, jeszcze jako x. Profesor Józef Ratzinger, a później kardynał, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, nie godził się na zerwanie z dotychczasowym dziedzictwem Kościoła, jakie zaczęło w doktrynie i praktyce Kościoła rysować się po Soborze Watykańskim II. Zawsze bronił jedności i ciągłości Kościoła, choćby sprzyjając upowszechnianiu i rozwojowi tradycyjnej liturgii – sprawował ją jako kardynał przy okazji obchodów jubileuszu ogłoszenia motu proprio Ecclesia Dei, czy przy okazji sympozjum liturgicznego odbywającego się w opactwie benedyktynów w Fontgombault we Francji w 2001 – co wywoływało gniewne pomruki urzędników Kurii Rzymskiej, nie dopuszczających myśli, by „dawna” liturgia mogła na nowo zagościć w Kościele.

Podobnie teraz dążenie Papieża do regulacji statusu kanonicznego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ma swych zdecydowanych przeciwników pośród kurialistów różnego szczebla. Zdaje się jednak, że Ojciec św. jest zdeterminowany, by do owej regulacji doprowadzić, ma bowiem świadomość, że obecność wspólnoty wyrażającej radykalną ortodoksję katolicką w czasie rozmywania doktryny przez niektóre ośrodki teologiczne i zachowującej tradycyjną dyscyplinę w czasie masowego jej zaniku pośród kleru może mieć dla zachowania i umacniania tożsamości Kościoła decydujące znaczenie. Niewątpliwie, owo zachowanie i umocnienie jest główną osią wysiłku pontyfikatu Benedykta XVI.

Pozostaje zatem intensywna modlitwa, a także inne praktyki pobożnościowe – by nadzieja na regulację kanoniczną statusu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X nie okazała się płonną. (rc, ks, ar)

Za: Centrum Kultury i Tradycji - Wiedeń 1683 (2012.04.14) | http://wieden1683.pl/news/rosnie-nadzieja-na-regulacje-statusu-kanonicznego-fsspx/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content