Aktualizacja strony została wstrzymana

Trwa digitalizacja zbiorów Biblioteki Watykańskiej

Nadawanie manuskryptom czy starodrukom formy elektronicznej ma ogromne znaczenie, gdyż ułatwia uczonym konsultację i zapewnia utrwalenie zapisu w zachowanym obecnie kształcie, zanim niszczyć je będzie dalej „ząb czasu”. W szczególności dotyczy to głównie starożytnych i średniowiecznych rękopisów, których Biblioteka Apostolska ma łącznie 80 tys., oraz inkunabułów, czyli najstarszych książek drukowanych, których jest tam 8.900.

Obecnie dzięki pomocy fundacji Leonarda Polonsky’ego rozpoczęto największy dotychczas projekt w tej dziedzinie, którego realizacja potrwa pięć lat. Obejmie on dwie wielkie europejskie biblioteki – obok Watykańskiej, liczącej już blisko sześć stuleci, słynną Bodleian Library, założoną na początku XVII wieku przez Thomasa Bodleya na uniwersytecie oxfordzkim. Łącznie w obu księgozbiorach przeprowadzi się digitalizację 2,5 mln stron manuskryptów czy inkunabułów. Poszczególne tomy są oczywiście różnej objętości. Dwie trzecie tomów, czyli co najmniej 2,5 tys., obejmujących ok. 1 mln stron, zostanie wybrane spośród rękopisów greckich i hebrajskich oraz inkunabułów Biblioteki Apostolskiej. Będą to nie tylko pisma religijne, ale też dzieła takich klasycznych autorów, jak Homer, Sofokles, Platon czy Hipokrates.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie (12/04/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=579425