Ksiądz suspendowany za odmowę udzielenia komunii lesbijce

25 lutego w kościele pw.Św.Jana Neumanna w diecezji Waszyngton podczas Mszy pogrzebowej miał miejsce incydent, który zaktywizował homoseksualne lobby i zaowocował decyzją biskupa usuwającą ks. Marcela Guarnizo z parafii. Ksiądz ten został wysłany „na urlop”, który rzekomo nie ma nic wspólnego z zaistniałym podczas Mszy wydarzeniem.

Przed Mszą pogrzebową matki w zakrystii zjawiła się córka, Barbara Johnson (która nigdy do tej parafii nie należała), w celu omówienia pewnych szczegółów, oraz oznajmiła z dumą księdzu, że jest lesbijką i jej partnerka jest również obecna-przedstawiła ją. Wobec tego ksiądz poinformował, że nie powinna przystępować do komunii św.

[Barbara Johnson to absolwentka katolickiej szkoły, przez jakiś czas również nauczycielka katolickiej szkoły, obecnie właścicielka studia artystycznego i aktywistka lobby homoseksualnego, buddystka.]

Pomimo wszystko postanowiła przystąpić do komunii, a gdy ksiądz odmówił jej, tłumacząc dyskretnie, że wg nauki Kościoła żyje w grzechu, podeszła do nadzwyczajnego szafarza, który ostatecznie komunii jej udzielił, nie słyszawszy tak bardzo dyskretnej odmowy księdza, który następnie oskarżony został o wywołanie skandalu podczas mszy pogrzebowej i brak zrozumienia.

Po ujawnieniu i nagłośnieniu całej sprawy archidiecezja podjęła decyzję o zawieszeniu księdza, który jest znany powszechnie jako otwarty obrońca nauki Kościoła. Ksiądz ten stoi na czele lokalnego ruchu „pro-life”, przewodniczył modlitwom przed kliniką aborcyjną dla zaawansowanych ciąż dr LeRoy Carharta w Germanstown.

W związku z powyższą decyzją biskupa, ks. Marcel Guarnizo wydał oświadczenie, w którym jeszcze raz broni swojego stanowiska ostrzegając, że wkrótce również inni księża mogą być poddawani podobnym naciskom.

Kanoniczna obrona ks.Marcela Guarnizo

„Jako prawnik i kanonik […] stwierdzam, że ks. Guarnizo prawidłowo wypełnił warunki kanonu 915 odmawiając komunii p. Barbarze Johnson. Poza tym chciałbym wypowiedzieć się na temat niesprawiedliwej kary administracyjnej, jaka go spotkała….dalej pisze, że kard, Burke, prefekt Sygnatury Apostolskiej (najwyższy trybunał w Kościele) twierdzi, że kanon 915 istnieje właśnie po to , by zapobiegać świętokradztwu (m.in. zakaz komuniii dla proaborcyjnych polityków). Dalej pisze o komunii dla rozwiedzionych, a następnie, że homoseksualizm jest cięższym grzechem niż cudzołóstwo….

Więcej: http://www.rorate-caeli.blogspot.ca/2012/03/canonical-defense-of-father-marcel.html

 

Czy ksiądz podczas Eucharystii może komuś odmówić udzielenia Komunii św.? (…)

W Kodeksie prawa kanoniczego czytamy: „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich udzielania” (KPK kan. 843 par.1). Zatem kapłan, bądź inna prawem przewidziana osoba, nie jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia Komunii św. każdemu, kto o nią prosi.

Kodeks uściśla, że „do Komunii nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim” (KPK kan. 915). Jeżeli więc ktoś sieje publiczne zgorszenie swoim grzechem i z uporem trwa w grzechu ciężkim, tak że nie ma zamiaru z nim zupełnie zerwać, szafarz może odmówić udzielenia Komunii. Jeśli kapłan udzielający Komunii św. posiada wiedzę o uporze pozostawania w grzechu z poziomu sakramentu pojednania, który sam wobec danego penitenta szafował, nie może tej wiedzy wykorzystać, odmawiając udzielenia Komunii, by nie doszło do zdrady tajemnicy spowiedzi.

Ponadto, jeżeli ktoś jest np. pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, jest do tego nieprzygotowany lub w jawny sposób okazuje swój lekceważący stosunek wobec sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii, wtedy również kapłan, bądź inna prawem przewidziana osoba, nie musi udzielić sakramentu. Brak obowiązku przeradza się nawet w nakaz moralny, jeżeli trzeba chronić godność, powagę i świętość Eucharystii, tym bardziej jeżeli zachodzi możliwość profanacji Najświętszego Sakramentu.

Instrukcja „Redemptoris Sacramentum” o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w numerze 91. dodaje: „zatem każdego ochrzczonego katolika, któremu prawo tego nie wzbrania, należy dopuszczać do Komunii Świętej. Nie należy odmawiać Komunii wiernemu dlatego, że pragnie przyjąć Eucharystię w postawie klęczącej czy stojącej”.

Troska o udzielenie Komunii św. wyłącznie osobom, które mogą ją przyjąć, wynika z szacunku wobec samej Eucharystii, jak również z szacunku wobec osoby, która przyjmując Komunię w sposób świętokradzki, ponosi m.in. duchowe konsekwencje takiego nadużycia.

autor: ks. Tomasz Ślesik

Za: Forum Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (15.03.2012) | http://forum.piusx.org.pl/index.php?topic=3812.0%3Btopicseen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content