Watykan: audyt Moneyval za Spiżową Bramą

W ramach aktywnej współpracy zainicjowanej przez Stolicę Apostolską z komitetem Moneyval w Watykanie odbyło się trzydniowe spotkanie ekspertów. Dotyczyło ono kontroli jego procedur finansowych. Czytamy o tym w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Wizyta specjalistów Komitetu Specjalnego Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy Radzie Europy miała charakter techniczny. W jej ramach odbyły się dwustronne spotkania ekspertów, których owocem ma być publikacja raportu, który w lipcu ma być przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Moneyval.

Jest to pierwsza ocena systemu prawnego dotycząca spraw finansowych – podkreśla watykański komunikat. – Spotkanie pozwoliło na zebranie informacji na temat podjętych kroków w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrororyzmu. Poprzednia wizyta audytorów Moneyval miała miejsce w listopadzie ub.r. Także wtedy eksperci spotkali się z przedstawicielami właściwych dykasterii Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

Komitet pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe i klasyfikuje kraje na tzw. z „białej listy” i „raje podatkowe”. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Watykan będzie wpisany na „białą listę” krajów o skutecznym nadzorze operacji finansowych.

se/rv

Za: Radio Watykańskie ( 18/03/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=572527

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content