Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w sprawie stanu rozmów z FSSPX

Aktualizacja: 2012-03-16 3:46 pm

14 września 2011 r., podczas spotkania kard. Wilhelma Levady, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, z bp. Bernardem Fellayem FSSPX przełożonemu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X przedstawiono preambułę doktrynalną i towarzyszącą jej notę wstępną jako podstawę do osiągnięcia całkowitego pojednania ze Stolicą Apostolską. We wspomnianych dokumentach zdefiniowano podstawy doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej niezbędne do zapewnienia wierności wobec Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (łac. współodczuwania z Kościołem).

Odpowiedź Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X na wspomnianą preambułę została udzielona w styczniu 2012 r. i po rozpatrzeniu przez Kongregację Nauki Wiary przedłożona Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Zgodnie z decyzją podjętą przez papieża, bp Fellay w przekazanym dziś liście został poinformowany o ocenie jego odpowiedzi. Stwierdza się w nim, że stanowisko wyrażone przez bp. Fellaya nie pozwoli przezwyciężyć problemów doktrynalnych leżących u podstaw rozdźwięków pomiędzy Stolicą Apostolską a Bractwem Św. Piusa X.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania, z troski o uniknięcie w Kościele rozłamu o bolesnych i trudnych do przewidzenia konsekwencjach, przełożony generalny Bractwa Św. Piusa X został poproszony o [precyzyjniejsze] wyjaśnienie swojego stanowiska w terminie do 15 kwietnia br., aby możliwe stało się uleczenie istniejącego pęknięcia, co jest pragnieniem papieża Benedykta XVI.

(źródło: rorate-caeli.blogspot.com, 16.03.2012).

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53659 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]