List Otwarty Porozumienia Wydziałów Kongresu Polonii Amerykańskiej w obronie pluralizmu medialnego w Polsce

Aktualizacja: 2012-03-15 10:11 am

W liście do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jana Dworaka, przedstawiciele niektórych wydziałów Kongresu Polonii Amerykańskiej zaprotestowali wspólnie przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam, której odmówiono przyznania przyznania częstotliwości na cyfrowym multipleksie.

Należy zaznaczyć, że list protestacyjny wysłany został nie jako głos organizacji “Kongres Polonii Amerykańskiej” – gdyż władze KPA z prezesem Franciskiem Spulą zajeły “neutralne stanowisko” w tej sprawie (zob. Kompromitacja Kongresu Polonii Amerykańskiej) – lecz jako głos grupy “osób społecznego zaufania, wybranych w demokratycznych wyborach na lokalnych przedstawicieli stanowych wydziałów KPA”.

Poniżej publikujemy treść Listu:

List Otwarty Porozumienia Wydziałów Kongresu Polonii Amerykańskiej w obronie pluralizmu medialnego w Polsce

13 marca 2012 roku

Pan Jan Dworak, Przewodniczący
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101, 00-763 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący i Członkowie Rady,

My niżej podpisani przedstawiciele wydziałów stanowych Kongresu Polonii Amerykańskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam w postaci odmowy przyznania tej stacji częstotliwości na cyfrowym multipleksie.

Nasz protest jest wyrażeniem naszego własnego zdania jako osób społecznego zaufania, wybranych w demokratycznych wyborach na lokalnych przedstawicieli stanowych wydziałów KPA. Dodatkowo, opieramy się także na sygnałach dopływających do nas od naszych członków oraz całej lokalnej społeczności polonijnej.

Wielu naszych członków jest ogromnie oburzonych na oficjalne stanowisko Zarządu Głównego KPA z dnia 16 lutego 2012 roku, wyrażone przy braku jakiejkolwiek konsultacji z wydziałami stanowymi. Stanowczo nie zgadzamy się z tym stanowiskiem.

Stwierdzamy, że społeczność polska w Stanach Zjednoczonych z oburzeniem i wielkim zaniepokojeniem odebrała szokująco dyskryminującą decyzję Rady o odebraniu możliwości nadawania przez Telewizję Trwam jej programów na cyfrowym multipleksie w Polsce. Decyzja podjęta z pominięciem prawa oraz własnych przepisów ustalonych przez KRRiT jest dla nas, Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających w USA, nie do zaakceptowania.

My, Polacy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych uważamy, że błędne decyzje należy niezwłocznie odwołać i wypełnić to, co obowiązuje KRRiT, rozpatrzyć przetarg ponownie i przyznać koncesję i zezwolenie dla Telewizji Trwam.

Pragniemy Państwa powiadomić, iż jeśli nasza interwencja w postaci niniejszego listu, nie odniesie skutku, zamierzamy zwrócić się do naszych władz, Prezydenta USA oraz Departamentu Stanu, o wyrażenie niezadowolenia w imieniu Amerykanów wobec odpowiednich władz Rzeczpospolitej Polskiej. Tę sprawę będziemy monitorować aż do skutku.

Z poważaniem,
Stanisław Śliwowski, Prezes
KPA Wydział New Jersey

Natalia Kamińska, Prezes
KPA Wydział Południowa Kalifornia

Edmund Lewandowski, Prezes
KPA Wydział Północna Kalifornia

Mariusz Szajnert, Prezes
KPA Wydział Michigan

Prof. Zdzisław Wesołowski, Prezes
KPA Wydział Floryda

Jerzy Bogdziewicz, Wiceprezes
KPA Wydział Floryda

Andrzej Burghardt, Wiceprezes (Koordynator)
KPA Wydział New Jersey

Maurycy Leszkiewicz, Dyrektor Krajowy
KPA Wydział New Jersey

Michael Mietek Dutkowski, Wiceprezes
KPA Wydział Południowa Kalifornia

Ania Karwan, Sekretarz
KPA Wydział Południowa Kalifornia

Genowefa Jurek, Dyrektor Krajowy
KPA Wydzial Michigan

Zdzisław Jurek, Dyrektor Krajowy
KPA Wydzial Michigan

Za zgodność:
Andrzej Burghardt
Koordynator Porozumienia

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Wirtualna Polonia (2012-03-15)
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53582 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]