Prymas Holandii: Dość liturgicznych nadużyć

Do przestrzegania norm liturgicznych wezwał księży, diakonów i świeckich w specjalnym liście metropolita Utrechtu i prymas Holandii, kard. Willem Jacobus Eijk.

Purpurat włączony 18 lutego b.r. do Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego biskup diecezjalny ma „czuwać nad tym, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i świętych, jak również zarządzania dobrami” (Kan. 392 § 2). Dlatego wezwał wszystkie osoby związane z posługą duszpasterską do „poznania i starannego przestrzegania norm liturgicznych”. Zastrzegł, że, jeśli dojedzie do przypadków naruszania norm dotyczących sprawowania Eucharystii, nie zawaha się narzucić sankcji przewidzianych prawem kanonicznym, w tym odebrania tym, którzy dopuszczają się takich nadużyć, powierzonej im misji kanonicznej.

Do nadużyć liturgicznych, do których najczęściej dochodzi na terenie Holandii, należą przypadki głoszenia homilii przez świeckich lub wypowiadanie przez nich głośno fragmentów modlitwy eucharystycznej – kulminacyjnego momentu Mszy św. Przewodniczący holenderskiego episkopatu przypomniał, że modlitwy takie mogą wygłaszać tylko kapłani.

O tym, że groźby 59-letniego purpurata nie są gołosłowne świadczy przypadek sprzed kilku tygodni w jednej z parafii na terenie archidiecezji Utrechtu, gdzie jeden z asystentów duszpasterskich został ukarany odebraniem misji kanonicznej za głoszenie homilii i wypowiadanie słów konsekracji. Następnie, po publicznych przeprosinach i obietnicy przestrzegania obowiązujących norm liturgicznych, został przywrócony do pełnionej wcześniej funkcji.

KAI

KOMENTARZ BIBUŁY: Trochę – jeśli można użyć tego określenia – śmieszą słowa Prymasa Holandii, czyli miejsca w Europie, z którego, również rękami miejscowych hierarchów, doprowadzono w ciągu ostatnich 40 lat do likwidacji katolicyzmu. Ktoś by powiedział: lepiej późno niż wcale… Może i tak, ale w próbach naprawy nie zapominajmy o tych, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji i nowy kardynał byłby bardziej wiarygodny gdyby imiennie odciął się od swych poprzedników.

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/prymas_holandii:_dosc_liturgicznych_naduzyc_19660/ | Prymas Holandii: DośÄ‡ liturgicznych nadużyć

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content