Jerzy Polaczek ujawnia tajny aneks umowy pomiędzy Narodowym Centrum Sportu a Rafałem Kaplerem

Aktualizacja: 2012-02-17 2:22 pm

– Kontrakt dla Prezesa Narodowego Centrum Sportu ustalony przez Ministerstwo Sportu przejdzie do historii “kontraktów” w Polsce (…). Pani Minister Sportu powinna wyłącznie skierować sprawę do Prokuratury – trudno dyskutować nad jego kryminalna treścią… – komentuje Jerzy Polaczek. 

Aneks do kontraktu zawarty 16 września 2009 r. w którym wyłącza się JAKĄKOLWIEK (pkt 4 aneksu) odpowiedzialność Prezesa NCS z tytułu sprawowania funkcji inwestora zastępczego budowy Stadionu Narodowego i jednocześnie gwarantowanie mu wypłaty ponad półmilionowej “PREMII”, jest przesłanką do wszczęcia postępowania  karnego z tytułu niegospodarności i wydatkowania środków publicznych.

Ten “ANEKS” dotyczy również Wszystkich (!) członków Zarządu NCS i spółki PL.2012. Przypomnę, iż oprócz wynagrodzeń Zarządu NCS – podmiot ten pobiera prowizję w wysokości 3% wartości kontraktu – od sumy kontraktu na budowę stadionu Narodowego tj.ok.1.760 mld zł (co najmniej 45 mln zł).

Warto pamiętać, iż np.prowizja inwestora zastępczego (wynagrodzenie za zarządzanie budową) lotniska w Modlinie (wartość kontraktu ok. 400mln zł) wynosi…0.15%!, a wynagrodzenie z tego samego tytułu firm nadzorujących budowę A-2(Stryków -Konoptopa – ok. 100km) to 1,1% (wartość kontaktu 2,99mld zł!- prowizja za zarządzanie budową to ok. 32mln zł).

Pani Minister Sportu powinna wyłącznie skierować sprawę do Prokuratury – trudno dyskutować nad jego kryminalna treścią… .

Za: Fronda.pl

Ujawniam tajny aneks umowy Kaplera!

Poniżej zamieszczam skany tajnego aneksu umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Sportu, a Rafałem Kaplerem!!!

Umowa została tak skonstruowana, że nawet gdyby np. z jakiegoś powodu aresztowano pana Kaplera nie wykluczałoby to przyznania ponad półmilionowej premii.

Jerzy Polaczek

  • Kopie dokumentów na stronie Jerzego Polaczka: [link]

Za: Jerzy Polaczek – poseł ziemii śląskiej (16.02.2012) — “Ujawniam tajny aneks umowy Kaplera!”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=52078 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]