Rocznica powstania Państwa Watykańskiego

Aktualizacja: 2012-02-11 4:59 pm

Mijają 83 lata od zawarcia traktatów laterańskich między Stolicą Apostolską a Królestwem Włoch. Rocznica ich podpisania 11 lutego 1929 r. jest w Watykanie dniem wolnym od pracy, niejako „świętem państwowym”. To bowiem na ich podstawie zaczęło istnieć Państwo Watykańskie.

Dzisiejszej rocznicy artykuł redakcyjny poświęca L’Osservatore Romano. Nawiązuje w nim do obchodzonego niedawno 150-lecia zjednoczenia Włoch. Przypomina, że w królestwie włoskim już od chwili włączenia do niego w 1870 r. Rzymu i likwidacji Państwa Kościelnego zdawano sobie sprawę ze szczególnej sytuacji Włoch i z potrzeby zapewnienia wolności Stolicy Apostolskiej. Zostało to osiągnięte dzięki traktatom laterańskim. Gdy monarchię zastąpiła republika, włoska konstytucja z 1948 r. w pełni zaakceptowała traktaty laterańskie w duchu zdrowej świeckości. Zakłada ona rozróżnienie, ale równocześnie współpracę obu porządków – politycznego i religijnego. W duchu tej współpracy dokonano w 1984 r. rewizji konkordatu, stanowiącego jedną z części wspomnianych traktatów.

L’Osservatore Romano pozytywnie ocenia relacje między Republiką Włoską a Stolicą Apostolską. Zawarte traktaty są na ogół skrupulatnie przestrzegane. Watykański dziennik zwraca jednak uwagę na pewne włoskie praktyki prawne zagrażające wypełnianiu art. 8 konkordatu z 1984 r. Chodzi o uznawanie przez sądy świeckie wyroków trybunałów kościelnych dotyczących nieważności małżeństwa, do czego zobowiązano się w konkordacie. Artykuł redakcyjny kończy się życzeniem, by również w tej tak ważnej materii, jaką jest małżeństwo, pojawiające się kwestie rozwiązywano przez zdrową współpracę, wyłącznie w interesie osoby i wolności religijnej.

ak/ rv, or

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51731 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]