„Wiosna posoborowa” w Szwajcarii: Brak kapłanów, powołań…

Parafie Szwajcarii cierpią na systematycznie rosnący niedobór księży. Mówią o tym opublikowane niedawno wyniki badań Instytutu Socjologii Pastoralnej w Sankt Gallen nad sytuacją i perspektywami tamtejszych parafii.

Od roku 1970 liczba księży w szwajcarskich parafiach spadła o połowę. Ich średni wiek jest nader zaawansowany: najwyższy w diecezji Bazylei, gdzie sięga 67 lat, a najniższy w diecezji Lugano, gdzie jednak przekracza 61 lat. W związku z sytuacją narastającego niedoboru księży w pierwszej kolejności zaczęto sprowadzać ich do Szwajcarii z zagranicy.

Aktualnie w diecezji lozańsko-genewsko-fryburskiej cudzoziemcy stanowią 1/3 wszystkich księży. Problemy adaptacyjne nowo przybyłych spowodowały jednak, że Kościół odwołuje się chętniej do innych sposobów rozwiązania problemu, angażując w parafiach, w zastępstwie księży, osoby świeckie, absolwentów teologii, czyli tzw. asystentów pastoralnych. Jak ma to miejsce w diecezji bazylejskiej, która definitywnie zrezygnowała z angażowania księży z zagranicy. Z tym, że w Szwajcarii ubywa także systematycznie studentów teologii, więc zachodzi pytanie, kim w następnej kolejności przyjdzie zastąpić brakujących księży.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2012-02-06) | http://www.piotrskarga.pl/ps,9281,2,0,1,I,informacje.html | Szwajcaria bez kapłanów?

Skip to content