“Wiosna posoborowa” w Szwajcarii: Brak kapłanów, powołań…

Aktualizacja: 2012-02-6 11:55 am

Parafie Szwajcarii cierpią na systematycznie rosnący niedobór księży. Mówią o tym opublikowane niedawno wyniki badań Instytutu Socjologii Pastoralnej w Sankt Gallen nad sytuacją i perspektywami tamtejszych parafii.

Od roku 1970 liczba księży w szwajcarskich parafiach spadła o połowę. Ich średni wiek jest nader zaawansowany: najwyższy w diecezji Bazylei, gdzie sięga 67 lat, a najniższy w diecezji Lugano, gdzie jednak przekracza 61 lat. W związku z sytuacją narastającego niedoboru księży w pierwszej kolejności zaczęto sprowadzać ich do Szwajcarii z zagranicy.

Aktualnie w diecezji lozańsko-genewsko-fryburskiej cudzoziemcy stanowią 1/3 wszystkich księży. Problemy adaptacyjne nowo przybyłych spowodowały jednak, że Kościół odwołuje się chętniej do innych sposobów rozwiązania problemu, angażując w parafiach, w zastępstwie księży, osoby świeckie, absolwentów teologii, czyli tzw. asystentów pastoralnych. Jak ma to miejsce w diecezji bazylejskiej, która definitywnie zrezygnowała z angażowania księży z zagranicy. Z tym, że w Szwajcarii ubywa także systematycznie studentów teologii, więc zachodzi pytanie, kim w następnej kolejności przyjdzie zastąpić brakujących księży.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2012-02-06) -- [Org. tytuł: « Szwajcaria bez kapłanów?»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51440 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]