Aktualizacja strony została wstrzymana

Francja: Konwersja schizmatyckiego archimandryty

Kardynał Wilhelm Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, listem z 25 listopada 2011 r. uznał wyrzeczenie się schizmy (abiuratio) dokonane przez archimandrytę Atenagorasa Bogoridi-Livena. Prawosławny dostojnik dokonał tego aktu w pierwszą niedzielę Adwentu wobec bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa Św. Piusa X. Wydarzenie miało miejsce w benedyktyńskim opactwie w Bellaigue (Owernia). W swoim liście kardynał prefekt uznał również wysoką kościelną godność o. Bogoridi-Livena, tytułując go praelatus domesticus ”” prałatem domowym (rzeczywistym) Jego Świątobliwości.

Kościół klasztorny w Bellaigue, gdzie bp. Fellay przyjął abiuratio archimandryty Bogoridi-Livena

Kościół klasztorny w Bellaigue, gdzie bp. Fellay przyjął abiuratio archimandryty Bogoridi-Livena

 Prałat Bogoridi-Liven ma 38 lat. Urodził się w Bułgarii, ale jego rodzina ma korzenie grecko-rosyjskie (jego dziadek ze strony ojca pochodził z greckiej rodziny arystokratycznej, a babka ”” z arystokracji rosyjskiej). Po uzyskaniu pełnoletniości wstąpił do jednego z klasztorów na górze Athos, jednak ostatecznie święcenia kapłańskie przyjął w greckiej Cerkwi prawosławnej i w niedługim czasie uzyskał tytuł archimandryty. Jako naukowiec specjalizuje się w liturgice; jest wybitnym znawcą nie tylko rytów wschodnich, ale i rytu rzymskiego ”” w Moskiewskiej Akademii Teologicznej obronił pracę doktorską poświęconą jego reformom. Włada kilkoma językami.

Prałat Bogoridi-Liven obecnie przebywa w związanym z Bractwem benedyktyńskim klasztorze Matki Bożej z Bellaigue, dokąd przybył w sierpniu ubiegłego roku, prosząc jego przeora, dom Placyda, o przyjęcie na łono Kościoła powszechnego.

(źródło: informacja własna).

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (30 stycznia 2012)

Konwersja Atenagorasa Bogoridi-Livena ”” sprostowanie

W związku z informacją o konwersji archimandryty Atenagorasa Bogoridi-Livena, opublikowaną 30 stycznia 2012 r., pragniemy poinformować, że użyte w niej sformułowania były nieścisłe i mogły wprowadzać w błąd.

  1. Nie jest zatem prawdą, co sugerowała opublikowana informacja, że list Kongregacji Nauki Wiary, wyrażający zgodę na konwersję Atenagorasa Bogoridi-Livena, dotyczył w jakikolwiek sposób Bractwa. List został wydany na prośbę zainteresowanego i dotyczył tylko jego osoby.
  2. List został podpisany przez sekretarza kongregacji abp. Ladarię, nie zaś przez jej prefekta kard. Levadę.
  3. W liście nie było żadnej wzmianki na temat uznania godności Atenagorasa Bogoridi-Livena czy nadawania mu jakichkolwiek tytułów.

Za wprowadzenie czytelników w błąd i wynikające stąd zamieszanie serdecznie przepraszamy.

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (2 lutego 2012)

Skip to content