Audiencja dla głównego rabina Commonwealthu

Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej Jonathana Sacksa, głównego rabina Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Motywy swej wizyty w Watykanie ujawnił on na łamach sobotniego L’Osservatore Romano. „Również liderzy religijni powinni ratować euro, Unię Europejską i wolny rynek. O tym będę rozmawiał z Papieżem” – zapowiedział żydowski duszpasterz. Podkreślił on, że gospodarka wolnorynkowa rozwinęła się dzięki wartościom judoechrześcijańskim. Dziś przeżywa kryzys, bo naruszone zostały owe wartości. Stąd niezbędna rola żydów i chrześcijan w ratowaniu europejskiego dziedzictwa, również w dziedzinie gospodarki – podkreślił rabin Jonathan Sacks. Dziś w południe swymi uwagami mógł się podzielić z Benedyktem XVI. Zaraz po audiencji zapytaliśmy go o pierwsze wrażenia po tym spotkaniu.

„Jak wiadomo, jesteśmy bardzo zaniepokojeni losami Europy – powiedział Radiu Watykańskiemu rabin Sacks. – Europa powstała na judeochrześcijańskich fundamentach. Dotyczy to również wolnego rynku. Myślę, że coraz bardziej narasta poczucie, że w dominującej dziś zsekularyzowanej kulturze czegoś brakuje. Wszystko sprowadza się do pytań: ile mogę wydać, co mogę sobie kupić. To określa byt. Lecz przynajmniej rodzice zaczynają już mówić: nie chcemy, by nasze dzieci żyły w taki sposób; chcemy, by nasze dzieci poznały głębsze dziedzictwo. Religie w nowoczesnym świecie nie mają władzy. Mają jednak wielki wpływ. Jednym z powodów, dla których chciałem spotkać się z Papieżem, jest moje przekonanie, że chrześcijanie i żydzi nie powinni wątpić o sile swoich wpływów. Było to oczywiste podczas ubiegłorocznej wizyty Papieża w Wielkiej Brytanii. Wszyscy byli zdumieni wielkim i powszechnym zainteresowaniem tą podróżą. Miała ona ogromne oddziaływanie. A zatem, choć nie mamy władzy politycznej, to jednak docieramy do ludzi. Zwłaszcza, kiedy zastanawiają się nad sensem życia i nad wartościami, jakie chcą przekazać swym dzieciom”.

Jak ujawnił rabin Sacks, Papież zwrócił uwagę na to, co łączy chrześcijan i żydów we współczesnym świecie. Jest to nie tylko wiara w Boga Abrahama i posłuszeństwo dziesięciorgu przykazaniom, ale również wola zabiegania o duchowy wymiar społeczeństw, w których żyjemy. Zarówno katolicy, jak i żydzi chcą w nich być kreatywną mniejszością, której głos ma być wyraźnie obecny w przestrzeni publicznej – podkreślił główny rabin Wielkiej Brytanii.

kb/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: Co za obłuda ze strony żydowskiego „duszpasterza”! W czasie gdy wytwór żydowskiej fantazji, czyli zakazana przez wieki przez Kościół katolicki lichwa, wdarła się do szerokiego nurtu finansów i stosunków handlowych, runęły te „wartości judeochrześcijańskie” (ach, co za oksymoron!).
Rabin Sacks nie tylko bredzi, ale i sprytnie próbuje wciągnąć Kościół w poczet współodpowiedzialnych za zamęt stworzony przez lichwę i zastępy judajczyków: „Jednym z powodów, dla których chciałem spotkać się z Papieżem, jest moje przekonanie, że chrześcijanie i żydzi nie powinni wątpić o sile swoich wpływów.” Może skróćmy tę nowomowę do prostego i jasnego zdania: „żydzi nie powinni wątpić o sile swoich wpływów”. Tak będzie uczciwiej.

Jeśli ktoś ma wątpliwości kto taki zawiaduje światową finansjerą, to nie tylko warto przypomnieć, że niemal całe bogactwo świata znajduje się w rękach około 240 podmiotów, głównie rodzin, z których dużą część stanowią klany żydowskie (choć oczywiście nie wolno bawić się dziennikarzom we wskazywanie tych faktów, wszak można być oskarżonym o „antysemityzm”), a np. w Stanach Zjednoczonych niemal wszystkie decyzje finansowe od lat podejmowane przez niewielką grupkę Żydów.

FAKTY BIBUŁY: Pisanie o sytuacji finansowej, o kryzysie światowym, bez wspominania o konkretnym fakcie kto tak naprawdę zawiaduje systemem monetarnym, kto w wyraźnej nadreprezentatywności kontroluje te banki – jest, delikatnie mówiąc, chowaniem głowy w piasek.

Przypomnijmy zatem kilka faktów, na przykładzie Stanów Zjednoczonych ze swoim Fedem, czyli prywatną (należącą do prywatnych banków) instytucją uzurpującą sobie prawo emisji pieniądza zwanego dolarem.  Otóż ta prywatna firma o celowo zwodniczej nazwie „Federal Reserve System”, nadzorowana jest przez pięciu członków wchodzących w skład Zarządu, czyli „Federal Reserve Board of Governors”. Może wymieńmy po kolei nazwiska dzisiejszych członków zarządu. Są to: Benjamin S. Bernanke, Donald L. Kohn, Kevin M. Warsh, Elizabeth A. Duke i Daniel Tarullo. Przed tymi dwiema ostatnimi osobami, funkcję sprawowali: Randall S. Kroszner i Frederic S. Mishkin.

Może przyjrzyjmy się teraz sylwetkom tych osób, które – przypomnijmy – w sposób niemal absolutny zawiadują systemem monetarnym w Stanach Zjednoczonych i dodajmy ich pochodzenie etniczne, a otrzymamy interesujący obrazek:

 • Benjamin S. Bernanke – żydowskie
 • Donald L. Kohn – żydowskie
 • Kevin M. Warsh – żydowskie (najmłodszy w historii dyrektor Fed-u, mianowany w wieku 35 lat)
 • Elizabeth A. Duke – w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach – dlaczego ukrywa się te fakty?
 • Daniel Tarullo- w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach- dlaczego ukrywa się te fakty?

Poprzedni dyrektorzy:

 • Randall S. Kroszner – żydowskie
 • Frederic S. Mishkin – żydowskie

Gdyby jednak dalej penetrować skład osobowy Fed-u, to oprócz pięciu dyrektorów (dzisiaj: trzech jest pochodzenia żydowskiego, do tej pory było ich pięciu, czyli 100%), mamy również dwunastu regionalnych prezydentów. Uwzględnijmy zatem i tych szefów i zobaczmy jak tutaj rozkłada się ta etniczna przynależność. Otóż okazuje się, że i tutaj mamy do czynienia z nieprawdopodobną nadreprezentacją etniczno-religijną pewnej grupy, która jednak oburza się gdy próbuje się wskazywać na jej oczywiste korelacje z systemem finansowym, a tym bardziej się irytuje rzucając oskarżenia o „antysemityzm”, gdy wskazuje się na niezaprzeczalny fakt, iż kilkudziesięciokrotnie nadreprezentatywna grupa kontroluje system monetarny. Dla pełnego obrazu wymieńmy zatem nazwiska prezydentów poszczególnych oddziałów i ich etniczno-religijną przynależność:

 • Oddział Boston: Eric S. Rosengren – żydowskie
 • Filadelfia: Charles I. Plosser – żydowskie
 • Richmond: Jeffrey M. Lacker – żydowskie
 • St. Louis: James B. Bullard – żydowskie
 • Kansas City: Thomas M. Hoenig – żydowskie
 • Dallas: Richard W. Fisher – żydowskie
 • San Francisco: Janet L. Yellen – żydowskie
 • Minneapolis: Narayana R. Kocherlakota – w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach (zastąpił Gary H. Sterna – żydowskie)
 • Nowy Jork: William C. Dudley – goj
 • Cleveland: Sandra Pianalto – goj
 • Atlanta: Dennis P.Lockhart – goj
 • Chicago: Charles L. Evans – goj

Tak więc z grupy pięciu członków Zarządu, trzech stanowią Żydzi, czyli 60 procent. Z grupy 12 regionalnych prezydentów, mamy dzisiaj 6 zadeklarowanych Żydów, czyli 50 procent.  W sumie, na 17 najważniejszych stanowiskach zasiada 9 Żydów (dotychczas było ich 12), choć cały czas nie wiemy czy wobec reszty nie chodzi o zakonspirowanych Marranos. Wobec 2% populacji Żydów w USA, zjawisko to oznacza ponad 25-krotną nadreprezentację Żydów w zarządzie głównym i oddziałach Banku Federalnego (dotychczas była to nadreprezetacja ponad 35-krotna). Podobna sytuacja jest Departamencie Skarbu (U.S. Treasury Department), gdzie na 11 najważniejszych stanowiskach, w pięciu zasiadają zadeklarowani Żydzi.
Listę taką możnaby rozwinąć również i na zastępców, poszczególne największe banki (wszak delegujące swoich przedstawicieli właśnie do Fedu), kluczowe pozycje na Wall Street, itd, itp. – wszędzie dojdziemy do podobnej konkluzji.

W sumie, aby rozpocząc prawdziwą reformę systemu finansowego, należy dążyć do odsunięcia od wpływów osób odpowiedzialnych za dotychczasowy stan rzeczy, co w sumie sprowadza się niestety do odsunięcia od jakiejlwiek kontroli na jakimkolwiek szczeblu, tej nadreprezentatywnej większości etnicznej, która od lat (a w Stanach Zjednoczonych o sprawowaniu kontroli nad bankami pisał już na początku XX wieku Henry Ford, Senior), jest odpowiedzialna za obranie i kontynuwanie zgubnego dla Ameryki i całego świata tego kierunku ‘rozwoju’. Równolegle z tą zmianą, należy odrzucić system oparty na lichwie, czyli wynalazku uskutecznionym przez finansowych wybrańców tej grupy etniczno-religijnej. Bez rozwiązania tych kwestii nie ma mowy o normalizacji systemu finansowego i gospodarek światowych.

Za: Radio Watykańskie (12/12/2011) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=545630 | Audiencja dla głównego rabina Commonwealthu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content