Audyt Rezerwy Federalnej USA ujawnił gigantyczne pożyczki przekazane światowym korporacjom

Skandaliczne wyniki rządowej kontroli w FED

W pierwszej połowie 2011 roku, pomimo oporów ze strony środowiska bankowego, odbył się pierwszy w historii rządowy audyt finansów w FED. Jego wyniki szokują: w latach 2007 – 2010 FED potajemnie „wpompował” w światowy system bankowy 16 bilionów dolarów.

Na zasadzie bezzwrotnej pożyczki przekazano kilkudziesięciu podmiotom sumę przewyższającą amerykański produkt narodowy brutto. Wyniki audytu podważają prawdziwość danych, wedle których program walki z kryzysem, wdrażany od października 2008 r. przez rząd federalny USA miał się zamykać w kwocie 800 mld dolarów. Tymczasem, według opublikowanego raportu, tylko bank Goldman Sachs otrzymał do połowy 2010 r. kwotę 814 miliardów dolarów.

Pośród największych beneficjentów pożyczek FED wymienia się:
Citigroup: 2 500 miliardów USD [2 i pół tysiąca miliardów – ang. billions – Red. BIBUŁY]
Morgan Stanley: 2 040 miliardów USD
Merrill Lynch: 1 949 miliardów USD
Bank of America: 1 344 miliardów USD
Barclays PLC: 868 miliardów USD
Bear Sterns: 853 miliardów USD
Goldman Sachs: 814 miliardów USD
Royal Bank of Scotland: 541 miliardów USD
JP Morgan Chase: 391 miliardów USD
Deutsche Bank: 354 miliardów USD
UBS (Szwajcaria): 287 miliardów USD
Credit Suisse: 262 miliardów USD
Lehman Brothers: 183 miliardów USD
Bank of Scotland: 181 miliardów USD
BNP Paribas (France): 175 miliardów USD

FED jest prywatnym bankiem, który odpowiada za podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Od dłuższego czasu tworzy on walutę bez pokrycia w surowcach materialnych (np. złocie i srebrze), zyskując na inflacji, kosztem posiadaczy nowo wyemitowanych pieniędzy. Wymienialność pieniądza na złoto zawieszono w USA w latach siedemdziesiątych.

Źródło: Sanders.senate.gov

KOMENTARZ BIBUŁY: Źeby była jasność, przytaczamy kopię Tabeli, która zawiera liczby w miliardach (ang. billions)
W krajach stosujących tzw. krótką skalę (a dotyczy to m.in. USA) bilion oznacza 1 000 000 000 = 10^9 (czyli w układzie SI jest to miliard). Innymi słowy: skala pożyczki bankom wynosi 16 tysięcy 115 miliardów (ang.: 16 115 billions), czyli ponad 16 bilionów dolarów – operując skalą SI.
Przytoczone liczby zawarte są m.in. w Tabeli No. 8 na stronie 131 (#145 w PDF) Raportu „United States Government Accountability Office – Report to Congressional Addressees – July 2011 – Federal Reserve System – Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency Assistance„), którą kopiujemy poniżej:


Kliknij aby powiększyc


ZOB. RÓWNIEŻ :


FAKTY BIBUŁY:

Czym jest System Rezerwy Federalnej (zwany często pieszczotliwie Fed-em)?

Jest to instytucja bankowa zawiadująca emisją pieniądza amerykańskiego i całkowicie go kontrolująca. Jest instytucją prywatną zarządzającą amerykańskim systemem finansowym, działającym wbrew literze Konstytucji, która wyraźnie mówi, że prawo do emisji pieniądza ma Kongres. Tak więc pomimo zwodniczej nazwy, na próżno szukać adresu tej instytucji w książkach telefonicznych na tzw. Blue Pages, czyli stronach wyliczających instytucje rządowe, bowiem „Bank Federalny” nie jest ani instytucją rządową ani federalną, jest natomiast instytucją prywatną i właśnie jako instytucja prywatna jest wymieniona na stronach żółtych, czyli na Yellow Pages, obok takich biznesów jak np. „Federal Express”.[1] Ta prywatna firma o celowo zwodniczej nazwie „Federal Reserve System”, nadzorowana jest przez pięciu członków wchodzących w skład Zarządu, czyli „Federal Reserve Board of Governors”. Może wymieńmy po kolei nazwiska dzisiejszych członków zarządu. Są to: Benjamin S. Bernanke, Donald L. Kohn, Kevin M. Warsh, Elizabeth A. Duke i Daniel Tarullo. Przed tymi dwiema ostatnimi osobami, funkcję sprawowali: Randall S. Kroszner i Frederic S. Mishkin.

Może przyjrzyjmy się teraz sylwetkom tych osób, które – przypomnijmy – w sposób niemal absolutny zawiadują systemem monetarnym w Stanach Zjednoczonych i dodajmy ich pochodzenie etniczne, a otrzymamy interesujący obrazek:

Benjamin S. Bernanke – żydowskie
Donald L. Kohn – żydowskie
Kevin M. Warsh – żydowskie (najmłodszy w historii dyrektor Fed-u, mianowany w wieku 35 lat)
Elizabeth A. Duke – w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach
Daniel Tarullo- w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach

Poprzedni dyrektorzy:
Randall S. Kroszner – żydowskie
Frederic S. Mishkin – żydowskie

Gdyby jednak dalej penetrować skład osobowy Fed-u, to oprócz pięciu dyrektorów (dzisiaj: trzech jest pochodzenia żydowskiego, do tej pory było ich pięciu, czyli 100%), mamy również dwunastu regionalnych prezydentów. Uwzględnijmy zatem i tych dyrektorów i zobaczmy jak tutaj rozkłada się ta  etniczna przynależność. Otóż okazuje się, że i tutaj mamy do czynienia z nieprawdopodobną nadreprezentacją etniczno-religijną pewnej grupy, która jednak oburza się gdy próbuje się wskazywać na jej oczywiste korelacje z systemem finansowym. Dla pełnego obrazu wymieńmy zatem nazwiska prezydentów poszczególnych oddziałów i ich etniczno-religijną przynależność:

Oddział Boston: Eric S. Rosengren – żydowskie
Filadelfia: Charles I. Plosser – żydowskie
Richmond: Jeffrey M. Lacker – żydowskie
St. Louis: James B. Bullard – żydowskie
Kansas City: Thomas M. Hoenig – żydowskie
Dallas: Richard W. Fisher – żydowskie
San Francisco: Janet L. Yellen – żydowskie
Minneapolis: Narayana R. Kocherlakota – w biografii nie ujawniono – ani na stronach Banku Federalnego, ani w encyklopediach (zastąpił Gary H. Sterna – żydowskie )
Nowy Jork: William C. Dudley – goj
Cleveland: Sandra Pianalto – goj
Atlanta: Dennis P.Lockhart – goj
Chicago: Charles L. Evans – goj

Tak więc z grupy pięciu członków Zarządu, trzech stanowią Żydzi, czyli 60 procent. Z grupy 12 regionalnych prezydentów, mamy dzisiaj 6 zadeklarowanych Żydów, czyli 50 procent.  W sumie, na 17 najważniejszych stanowiskach zasiada 9 Żydów (dotychczas było ich 12), choć cały czas nie wiemy czy wobec reszty nie chodzi o zakonspirowanych Marranos. (Osobnym zagadnieniem jest przywiązanie wymienionych wyżej osób określanych jako nie-Żydzi do etyki talmudycznej, nacjonalizmu syjonistycznego i wspierania państwa Izrael.) Wobec 2% populacji Żydów w USA, zjawisko to oznacza ponad 25-krotną nadreprezentację Żydów w zarządzie głównym i oddziałach Banku Federalnego (dotychczas była to nadreprezetacja ponad 35-krotna). Podobna sytuacja jest Departamencie Skarbu (U.S. Treasury Department), gdzie na 11 najważniejszych stanowiskach, w pięciu zasiadają zadeklarowani Żydzi.[…]

Całość: „Fałszywe złoto, zatruta ekonomia efektem talmudycznej moralności” – BIBUŁA – 2010-03-15

Za: PiotrSkarga.pl (2011-11-28) | http://www.piotrskarga.pl/ps,8427,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content