„Kremację dopuścił Sobór Watykański II” – twierdzi bp Pieronek

Czego to się człowiek nie dowie od bpa Pieronka ?! Ów emerytowany posoborowy celebryta zajął się właśnie kontestowaniem najnowszych wytycznych Stolicy Świętej w zakresie pochówku zmarłych. Polscy biskupi zniechęcają wiernych do kremacji, zaś bp Tadeusz oznajmia

Kremację dopuścił Sobór Watykański II – wyjaśnia bp Pieronek. – Jest ona zakazana tylko wtedy, gdy jest wyrazem nienawiści do wiary lub niewiary w zmartwychwstanie

Jeśli Sobór Watykański II wypowiadał się na temat kremacji, to winniśmy mieć na ten temat wzmiankę w którejś z soborowych konstytucyj. Może bp Pieronek będzie uprzejmy wskazać nam stosowny dokument, punkt i paragraf ?

Jeśli tego się nie dowiemy, komentarz narzuca się jeden: mówiąc językiem młodzieżowym bp Pieronek ponownie „dał do pieca”.

Nawiasem mówiąc, sprowadzenie dyskusji „ad soborum” albo jest przyzwyczajeniem ze starych czasów, podczas których każdą bzdurę usprawiedliwiano „soborem” albo wyszukanym sabotażem przeciw Benedyktowi XVI, że znów sprzeciwia się Soborowi Watykańskiemu II i utrudnia życie zwykłym ludziom.

Przedsoborowy

Za: Młot na posoborowie (19 października 2011) | http://przedsoborowy.blogspot.com/2011/10/kremacje-dopusci-sobor-watykanski-ii.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content