9 października zdobyliśmy Kreml! 401 lat temu

Dokładnie 401 lat temu, 9 października 1610 roku polskie chorągwie dowodzone przez hetmana Stanisława Źółkiewskiego wkroczyły na moskiewski Kreml.

Wkroczenie polskich wojsk było efektem kolejnej wojny moskiewskiej rozpoczętej w 1609 roku za króla Zygmunta III Wazy. W lutym 1610 roku zawarto układ, w myśl którego na tronie carskim w Moskwie miał zasiąść polski królewicz. Władysław Waza, późniejszy Władysław IV. Ofensywę Polaków, wspieranych przez część Rosjan na czele z patriarchą moskiewskim Filaretem, powstrzymać miała armia rosyjska dowodzona przez brata cara Wasyla Szujskiego, Dymitra. Wspierali ją najemnicy szwedzcy.

Do bitwy doszło pod Kłuszynem, gdzie siedmiotysięczna jazda polskiej husarii dowodzona przez hetmana polnego koronnego, Stanisława Źółkiewskiego, przy wsparciu Litwinów rozbiła 35-tysięczną armię rosyjską. Zwycięstwo otworzyło drogę  do Moskwy. Hetmanowi Źółkiewskiemu poddawały się kolejne twierdze i miasta moskiewskie. Do stolicy Rosji zmierzał też na czele swoich oddziałów późniejszy wojewoda smoleński, Aleksander Korwin Gosiewski. W sierpniu hetman Źółkiewski zawarł z bojarami moskiewskimi ugodę, w myśl której na tron carski wstąpić miał Władysław Waza. Jego koronacja miała odbyć się według obrządku prawosławnego.

9 października 1610 bojarzy aresztowali cara Wasyla Szujskiego. Na ich prośbę polskie chorągwie pod komendą Źółkiewskiego wkroczyły na moskiewski Kreml. Dowództwo nad nimi hetman przekazał Aleksandrowi Gosiewskiemu. Mennica w Moskwie rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z wizerunkiem przyszłego nowego cara, Władysława Zygmuntowicza. Jednak niechęć Zygmunta III Wazy do przyjęcia przez syna wiary prawosławnej, przekreśliła plany carskiej koronacji Władysława. Polska załoga została wyparta z Kremla 7 listopada 1612 roku.

9 października jest więc datą symboliczną – reprezentuje nie tylko chwałę polskiego oręża, lecz również zmysł i talent polityczny polskich hetmanów. Konsekwentnie i przez lata data ta była pomijana – należy liczyć się z tym, że również w tym roku media nie przypomną o tym znamienitym sukcesie dawnej Polski i skupią się na relacjonowaniu emocji wyborczych.

Ł.A/niezalezna.pl/wPolityce.pl/Fronda.pl

Za: Nasza Polska | http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/2572-9-padziernika-zbobylimy-kreml| 9 pażdziernika zbobyliśmy Kreml!

Skip to content