Toronto: Flaga gejowska w katolickim szpitalu św. Michała

„Katolicki szpital św. Michała” w Toronto, szpital oficjalnie podlegający jurysdykcji lokalnego biskupa, wywiesił w głównym korytarzu flagę gejowską.

Ten „katolicki” szpital nie po raz pierwszy oficjalnie popiera ruch homoseksualny. W 1999 roku sponsorował Paradę Gejowską w Toronto, przeznaczając na ten cel „znaczącą kwotę”. Na tę paradę i poboczne imprezy składały się m.in. striptease męski, spotkania na plaży dla nudystów, itp.

Niedawno, w wypowiedzi przed kanadyjskim współczesnym cenzorem i sądem kapturowym, czyli ciałem o nazwie Ontario Human Rights Tribunal, znany aktywista homoseksualny ks. Brent Hawkes wskazał na szpital św. Michała jako na „przykład do naśladowania”, gdyż jako katolicka instytucja szpital ten „odwrócił się od moralnej nauki katolickiej celem osiągnięcia wspólnego dobra.”

Ks. Hawkes, powołany przed komisję jako „ekspert teologiczny” w sprawie kanadyjskiej organizacji charytatywnej Canadian Christian, wskazał na szpital św. Michała jako przykład, gdyż pracownicy szpitala nie muszą już podpisywać umowy zawierającej klauzulę o dochowaniu wierności podstawowym wartościom chrześcijańskim.

Pani Suresh Daminic z koalicji broniącej życia Campaign Life Catholic powiedziała, że „Jest to smutne, iż szpital św. Michała promuje homoseksualne działania. […] Katolicka instytucja powinna zdawać sobie sprawę, że promowanie tak destrukcyjnego stylu życia kłóci się z dobroczynnością chrześcijańską. […] Usiłując być pozytywnym i otwartym, ten katolicki szpital w rezultacie utwierdza ludzi w zachowywaniu stylu życia, który jest szkodliwy fizycznie, psychologicznie i, co najważniejszy, duchowo.”

Władze szpitala nie odpowiedziały na wielokrotne próby dziennikarzy usiłujących uzyskać wyjaśnienia.

Osoby z okolic Torono mogą pisać listy do miejscowego biskupa z prośbą o interwencję i zainteresowanie się tym co dzieje się w diecezji. Nie zaszkodzi wskazać na fakt co najmniej dekady ignorancji ze strony biskupa:

Archbishop Thomas Collins
Catholic Pastoral Centre
1155 Yonge Street
Toronto, Ontario
M4T 1W2
Telephone: (416) 934-0606
e-mail: archbishop@archtoronto.org


Na podstawie: Lifesite


Skip to content