Toronto: Flaga gejowska w katolickim szpitalu św. Michała

Aktualizacja: 2008-12-16 11:24 am

“Katolicki szpital św. Michała” w Toronto, szpital oficjalnie podlegający jurysdykcji lokalnego biskupa, wywiesił w głównym korytarzu flagę gejowską.

Ten “katolicki” szpital nie po raz pierwszy oficjalnie popiera ruch homoseksualny. W 1999 roku sponsorował Paradę Gejowską w Toronto, przeznaczając na ten cel “znaczącą kwotę”. Na tę paradę i poboczne imprezy składały się m.in. striptease męski, spotkania na plaży dla nudystów, itp.

Niedawno, w wypowiedzi przed kanadyjskim współczesnym cenzorem i sądem kapturowym, czyli ciałem o nazwie Ontario Human Rights Tribunal, znany aktywista homoseksualny ks. Brent Hawkes wskazał na szpital św. Michała jako na “przykład do naśladowania”, gdyż jako katolicka instytucja szpital ten “odwrócił się od moralnej nauki katolickiej celem osiągnięcia wspólnego dobra.”

Ks. Hawkes, powołany przed komisję jako “ekspert teologiczny” w sprawie kanadyjskiej organizacji charytatywnej Canadian Christian, wskazał na szpital św. Michała jako przykład, gdyż pracownicy szpitala nie muszą już podpisywać umowy zawierającej klauzulę o dochowaniu wierności podstawowym wartościom chrześcijańskim.

Pani Suresh Daminic z koalicji broniącej życia Campaign Life Catholic powiedziała, że “Jest to smutne, iż szpital św. Michała promuje homoseksualne działania. […] Katolicka instytucja powinna zdawać sobie sprawę, że promowanie tak destrukcyjnego stylu życia kłóci się z dobroczynnością chrześcijańską. […] Usiłując być pozytywnym i otwartym, ten katolicki szpital w rezultacie utwierdza ludzi w zachowywaniu stylu życia, który jest szkodliwy fizycznie, psychologicznie i, co najważniejszy, duchowo.”

Władze szpitala nie odpowiedziały na wielokrotne próby dziennikarzy usiłujących uzyskać wyjaśnienia.

Osoby z okolic Torono mogą pisać listy do miejscowego biskupa z prośbą o interwencję i zainteresowanie się tym co dzieje się w diecezji. Nie zaszkodzi wskazać na fakt co najmniej dekady ignorancji ze strony biskupa:

Archbishop Thomas Collins
Catholic Pastoral Centre
1155 Yonge Street
Toronto, Ontario
M4T 1W2
Telephone: (416) 934-0606
e-mail: archbishop@archtoronto.org


Na podstawie: Lifesite


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=4521 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]