Szef watykańskiej dyplomacji w Nowym Jorku: jedynym ratunkiem dla świata jest Chrystus

W naszym świecie zło jest wszechobecne, ale to nie do niego będzie należało ostatnie słowo – stwierdził w Nowym Jorku szef papieskiej dyplomacji. Wygłaszając wykład na jednym z tamtejszych uniwersytetów katolickich abp Dominique Mamberti nawiązał do 10 rocznicy zamachu terrorystycznego na Stany Zjednoczone. Przypomniał, że dla całej ludzkości wydarzenie to było mrocznym doświadczeniem zła. I dlatego Jan Paweł II od razu przypomniał światu, że zło nie będzie mieć ostatniego słowa. Jednakże takie pełne nadziei spojrzenie na dzieje świata jest typowe wyłącznie dla chrześcijan – zastrzegł watykański dyplomata. – Nie wynika ono z ich dobrych intencji, lecz jest darem Chrystusa. I dlatego to właśnie On jest jedyną odpowiedzią na problemy naszego świata

Odwołując się do swych doświadczeń na różnych placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej abp Mamberti zaznaczył, że świat potrzebuje dziś konkretnego świadectwa miłości chrześcijańskiej. Przez wiele lat jej uosobieniem byli misjonarze, którzy opuszczali bezpieczeństwo i dobrobyt świata zachodniego, i udawali się do dalekich krajów, by tam żyć wśród najuboższych. Owocem chrześcijańskiej miłości były też katolickie szpitale i uniwersytety. Te ostatnie mają dziś do odegrania szczególnie ważną rolę, bo jak wskazywał już Paweł VI przyczyną cierpień naszego świata jest brak jasnego myślenia. Dlatego też potrzeba, by katolickie uniwersytety uchroniły się dziś przed zawężoną wizją człowieka, w której nie pozostawia się miejsca dla jego sfery etycznej i religijnej.

Abp Mamberti zauważył, że przepaść w jaką stacza się współczesny świat jest tym głębsza, że ludziom zaczyna nawet brakować tego podstawowego doświadczenia miłości, jakie każdy z nas zdobył w rodzinie. „Tylko Chrystus może zagoić nasze najgłębsze rany i obiecać zadowalające życie człowiekowi, którego wykańcza przemoc, lęk i opresja” – powiedział szef watykańskiej dyplomacji na katolickim uniwersytecie św. Jana w Nowym Jorku. Okazją do tego wystąpienia było przyznanie mu doktoratu honoris causa. Trzeba dodać, że uczelnia ta blisko współpracuje z papieską dyplomacją, udzielając wsparcia watykańskiemu przedstawicielstwu przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

kb/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: Pomijamy w tym momencie milczeniem bezsensowne, nieuzasadnione żadnymi weryfikowalnymi faktami stwierdzenia o „zamachach terrorystycznych” 11 września. Jeśli w tym dniu miał miejsce atak terrorystyczny, to był on wynikiem konspiracji ośrodków państwowych. Po 10 latach od tamtych wydarzeń zdawać powinni sobie z tego sprawę wszyscy światli i logicznie rozumujący ludzie, którzy jeszcze potrafią kojarzyć fakty i nie ulegają wpływom propagandy medialnej. No, ale widocznie w Watykanie za dużo oglądają CNN.

Ważniejsze jednak w powyższej informacji jest wołanie o to, że jedynym ratunkiem dla świata jest Chrystus. Jest to głoszenie prawdy oczywistej i powinno być słyszalne zawsze i wszędzie. I właśnie w tym problem. „Tylko Chrystus może zagoić nasze najgłębsze rany i obiecać zadowalające życie człowiekowi, którego wykańcza przemoc, lęk i opresja” – powiedział szef watykańskiej dyplomacji na katolickim uniwersytecie św. Jana w Nowym Jorku. Tak, szef watykańskiej dyplomacji wypowiedział te słowa na katolickim uniwersytecie, i dokładnie z tego względu nikt nie będzie miał do niego żadnych pretensji. My spodziewamy się natomiast aby szef watykańskiej dyplomacji zaczął głosić te słowa i głosić prawdę o Chrystusie, nie tylko w murach katolickich uczelni, ale tam, gdzie jest on postawiony na placówce: na forum globalnym, na mównicach ONZ, na spotkaniach dyplomatycznych. Niestety, tam właśnie brakuje głosu Watykanu wzywającego świat do powrotu do Chrystusa. Zamiast tego natomiast, mają miejsce żałosne odwołania o „zbawczej roli ONZ” – w stylu heretyckiej wypowiedzi Pawła VI – oraz nic nie wnoszące rozmowy zakulisowe tudzież jawne współdziałanie z wrogimi, Kościołowi i chrześcijańskiemu porządkowi społecznemu, organizacjami.

 

ze wszech miar

Za: Radio Watykańskie (30/09/2011) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=525162

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content