USA: coraz mniej chrztów katolickich

Wciąż spada liczba chrztów w Kościele katolickim w USA – wynika z najnowszego opracowania Ośrodka ds. Badań Stosowanych w Apostolacie (CARA) katolickiego Uniwersytetu Georgetown. Naukowcy zwracają uwagę, że tendencja ta poniekąd odzwierciedla ogólny proces zmian w poziomie kształtowania się współczynnika dzietności, który od recesji w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku także sukcesywnie się obniża. Jednak specjaliści nie są w stanie wskazać konkretnej jednej przyczyny tego zjawiska.

W badaniu wskazano, że w każdym pojedynczym roku w ostatnich trzech latach liczba Amerykanów przyjmujących wiarę katolicką spadła poniżej miliona. Tymczasem od 1947 tylko w latach 1973-79 liczba nowych katolików w USA wyniosła mniej niż milion na rok.

Zdaniem autorów opracowania, mniej jest chrztów katolickich nie tylko wśród niemowląt, ale i wśród dzieci, nastolatków i dorosłych. Najgwałtowniejszy spadek liczby ochrzczonych w Kościele katolickim w kategoriach poza niemowlętami nastąpił w latach 2000-2001. Liczba takich chrztów spadła wtedy o 12,6 proc., czyli o 20 tys. Po okresie względnej stabilizacji ponowny gwałtowny spadek nastąpił w 2007 roku, kiedy liczba nowo przyjętych katolików (nie-niemowląt) obniżył się o 19 proc. (28 tys.) w stosunku do roku 2005.

Od lat 40. ubiegłego wielu odsetek społeczeństwa amerykańskiego określającego siebie jako katolicy utrzymuje się stałym poziomie – od 22 do 24 proc. Obecnie w USA jest 77 mln katolików. Liczba dzieci rodzonych i wychowywanych w katolickich rodzinach gwarantuje wciąż zastępowalność pokoleń.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2011-08-30) | http://www.piotrskarga.pl/ps,7764,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content