Zjazd komunistów z b. ZSRR w Doniecku

Aktualizacja: 2011-08-21 10:11 am

W Doniecku spotkali się wczoraj komuniści z krajów byłego ZSRR. Wśród gości z zagranicy był lider Komunistycznej Partii Rosji Giennadij Ziuganow.

Do Doniecka przyjechali też przedstawiciele między innymi Mołdawii, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu. Komuniści są przekonani, że w obecnych czasach wyjście z kryzysu krajów byłego ZSRR jest możliwe tylko we współpracy państw wchodzących kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Jednym z narzędzi ma być sojusz celny Rosji, Białorusi i Kazachstanu, do którego – zdaniem ukraińskich komunistów – powinien dołączyć ich kraj.

Doniecki zjazd nie obył się bez incydentów. Kłopoty z dojazdem miała licząca kilkaset osób rosyjska delegacja, która kilka godzin straciła na granicy Ukrainy i Rosji. Ukraińska Straż Graniczna obawiała się, iż rosyjscy komuniści mają zamiar zorganizować w jej kraju demonstrację.

Zjazd w Doniecku został zorganizowany w 20. rocznicę moskiewskiego puczu, którego celem była reanimacja rozpadającego się ZSRR.

IAR/Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42397 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]