Zjazd komunistów z b. ZSRR w Doniecku

W Doniecku spotkali się wczoraj komuniści z krajów byłego ZSRR. Wśród gości z zagranicy był lider Komunistycznej Partii Rosji Giennadij Ziuganow.

Do Doniecka przyjechali też przedstawiciele między innymi Mołdawii, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu. Komuniści są przekonani, że w obecnych czasach wyjście z kryzysu krajów byłego ZSRR jest możliwe tylko we współpracy państw wchodzących kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Jednym z narzędzi ma być sojusz celny Rosji, Białorusi i Kazachstanu, do którego – zdaniem ukraińskich komunistów – powinien dołączyć ich kraj.

Doniecki zjazd nie obył się bez incydentów. Kłopoty z dojazdem miała licząca kilkaset osób rosyjska delegacja, która kilka godzin straciła na granicy Ukrainy i Rosji. Ukraińska Straż Graniczna obawiała się, iż rosyjscy komuniści mają zamiar zorganizować w jej kraju demonstrację.

Zjazd w Doniecku został zorganizowany w 20. rocznicę moskiewskiego puczu, którego celem była reanimacja rozpadającego się ZSRR.

IAR/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (20 sierpnia 2011) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zjazd-komunistow-z-b-zsrr-w-doniecku

Skip to content