Wzrost nostalgii za hegemonią Związku Sowieckiego

Jedna piąta Rosja chciałaby zobaczyć „zmartwychwstanie” dzieła Lenina i Stalina.

Według badań przeprowadzonych przez Wszechrosyjskie Centrum Badań Opinii Społecznej (WCIOM) 20 procent Rosjan chciałoby żyć w na nowo zjednoczonym Związku Sowieckim. Jest to wzrost o 4 procent w stosunku do podobnego sondażu z 2010 r. Wśród respondentów pragnących powrotu państwa spod znaku sierpa i młota dominują zwolennicy partii komunistycznej (43 procent), osoby starsze (31 procent) oraz mieszkańcy małych miast i wsi (24-25 procent).

Zjednoczenia Rosji z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem chciałoby 17 procent respondentów. O cztery procent mniej widziałoby przyszłość Rosji w związku z Unią Europejską. Zwiększyła się liczba osób, którym podoba się koncepcja Wspólnoty Niepodległych Państwa – z 6 procent w 2010 r. do 10 procent.

Tylko 34 procent Rosjan chciałoby mieszkać w Rosji, bez tworzenia unii lub wchodzenia w ścisłe sojusze z innymi państwami. Odsetek ten zmniejszył się aż o 6 procent w porównaniu z 2010 r.

Źródło: pik.tv

Za: Portal Arkana (30-07-2011) | http://www.portal.arcana.pl/Stworzyc-nowy-zwiazek-sowiecki,1453.html | Stworzyć nowy Związek Sowiecki!

Skip to content