Wzrost nostalgii za hegemonią Związku Sowieckiego

Aktualizacja: 2011-08-1 1:24 pm

Jedna piąta Rosja chciałaby zobaczyć „zmartwychwstanie” dzieła Lenina i Stalina.

Według badań przeprowadzonych przez Wszechrosyjskie Centrum Badań Opinii Społecznej (WCIOM) 20 procent Rosjan chciałoby żyć w na nowo zjednoczonym Związku Sowieckim. Jest to wzrost o 4 procent w stosunku do podobnego sondażu z 2010 r. Wśród respondentów pragnących powrotu państwa spod znaku sierpa i młota dominują zwolennicy partii komunistycznej (43 procent), osoby starsze (31 procent) oraz mieszkańcy małych miast i wsi (24-25 procent).

Zjednoczenia Rosji z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem chciałoby 17 procent respondentów. O cztery procent mniej widziałoby przyszłość Rosji w związku z Unią Europejską. Zwiększyła się liczba osób, którym podoba się koncepcja Wspólnoty Niepodległych Państwa – z 6 procent w 2010 r. do 10 procent.

Tylko 34 procent Rosjan chciałoby mieszkać w Rosji, bez tworzenia unii lub wchodzenia w ścisłe sojusze z innymi państwami. Odsetek ten zmniejszył się aż o 6 procent w porównaniu z 2010 r.

Źródło: pik.tv

Za: Portal Arkana (30-07-2011) -- [Org. tytuł: « Stworzyć nowy ZwiÄ…zek Sowiecki!»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=41538 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]