Watykan: promocja homoseksualizmu zagraża wolności Kościoła

Aktualizacja: 2011-07-12 9:14 pm

Niedawna rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ dotycząca praw człowieka w kontekście orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jest częścią działań, które mogą ograniczyć wolność Kościoła – stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej stacji katolickiej EWTN przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy biurach ONZ w Genewie, abp Silvano Tomasi.

Watykański dyplomata zauważył, że decyzja z 17 czerwca jest postrzegana jako początek włączenia „praw homoseksualistów” w ogólną problematykę praw człowieka. Powołał się przy tym na wypowiedź rzecznika Departamentu Stanu USA, który stwierdził, że rezolucja ta jest początkiem międzynarodowej normy, która stopniowo będzie wprowadzana w życie. W takiej sytuacji abp Tomasi stawia pytanie o możliwość zagwarantowania wolności słowa przywódcom religijnym nauczającym o grzeszności czynów homoseksualnych. Zauważył, że stawianie na tym samym poziomie małżeństw i rodzin naturalnych, budowanych na miłości kobiety i mężczyzny oraz związków homoseksualnych doprowadzi do degradacji społecznej małżeństw. Przedstawiciel Watykanu obawia się zagrożeń dla Kościoła wypływających z działań związanych z nakazem adopcji dla par homoseksualnych i wprowadzeniem obowiązkowej edukacji seksualnej w szkole, sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi.

27 czerwca szefowa amerykańskiego Departamentu Stanu, Hilary Clinton przyznała, że rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ jest owocem zdecydowanego nacisku dyplomacji USA, oceniając ją jako poważny postęp i utożsamiła prawa gejów z prawami człowieka. Dokument wyraża poważne zaniepokojenie aktami przemocy i dyskryminacji wobec jednostek z powodu ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Nie będzie on miał bezpośredniego wpływu na poszczególne państwa członkowskie ONZ, natomiast formalnie żąda, by Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka podjął dochodzenie w sprawie takich aktów, przygotowując dalszy dialog na forum Rady Praw Człowieka ONZ w roku 2012. Przeciw rezolucji głosowały liczne państwa arabskie i afrykańskie, a także Rosja i Mołdawia.

W swym wywiadzie dla EWTN abp Tomasi podkreślił, iż Kościół nie popiera przemocy wobec osób podejmujących działania homoseksualne, czy próby karania przez państwo kogokolwiek z powodu jego „uczuć i myśli”. „Uważam, że przemoc wobec osób homoseksualnych jest nie do przyjęcia i powinna być odrzucona, chociaż nie oznacza to wcale poparcia dla ich zachowania” – stwierdził. Jednocześnie zauważył, że pojęcia „orientacja seksualna” oraz „tożsamość płciowa” nie są określone przez prawo międzynarodowe, a tak długo jak są jedynie odczuciami i myślami a nie działaniami nie mogą być przedmiotem ustaw karnych. Tym niemniej dla niektórych osób są kodem słownym odnoszącym się do konkretnych działań. Przypomniał, że społeczeństwa do pewnego stopnia regulują zachowania seksualne, zakazując na przykład kazirodztwa, pedofilii czy gwałtu w trosce o dobro wspólne. Przeciwstawił on jasne przesłanie Bożego aktu stworzenia, wyrażające komplementarność obu płci, wyimaginowanej i niejasnej terminologii ONZ-u odwołującej się do „orientacji” i „tożsamości płciowej” (gender identity). „Zamiast mówić o gender (kulturowej tożsamości płciowej) powinniśmy mówić o płci – powszechnym terminie prawa naturalnego odnoszącym się do kobiety i mężczyzny” – podkreślił watykański dyplomata. Jednocześnie zauważył, że takie określenia jak gender czy orientacja seksualna są wymyślone po to, aby uciec od rzeczywistości i objąć nimi różne uczucia i impulsy, które są następnie przekształcane w prawa.

Zdaniem abp Tomasiego wykorzystywanie języka praw do usprawiedliwiania takich praktyk jak legalizacja związków homoseksualnych, chociaż może wydawać się nieszkodliwa, jest sprzeczne z autentycznymi prawami takimi jak zapewnienie wolności religijnej i wychowania dzieci, zgodnie z wolą rodziców. Przykładem w tej dziedzinie może być Hiszpania, gdzie w kilku minionych latach zalegalizowano związki homoseksualne, wprowadzono niezwykle liberalne ustawodawstwo aborcyjne, zezwalające na zabicie dziecka w pierwszych 22 tygodniach ciąży oraz obowiązkową edukację seksualną w szkołach, nawet dla dzieci w wieku od 8-12 lat, obejmującą m.in. masturbację, związki homoseksualne, antykoncepcję i aborcję. W kraju tym nie uwzględniono praw milionów rodziców do wychowania swych dzieci w zgodzie z własnym sumieniem – zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Radzie Praw Człowieka ONZ.

Abp Tomasi jest przekonany, że katolicy powinni wyjaśnić aspekty moralne i prawne współczesnej kultury, odróżniając pragnienia od praw, promując katolicką syntezę wiary i rozumu i jasno wskazując, że grzeszność relacji homoseksualnych nie jest tym samym co potępianie żyjących w ten sposób ludzi.

„Ludzie napotykają na trudność w pogodzeniu z jednej strony niezbędnego poszanowania i ochrony każdej osoby ludzkiej, w tym o skłonnościach homoseksualnych z poparciem niezbywalnej roli rodziny, prawa rodziców do wychowania swych dzieci w zgodzie z własnym sumieniem oraz rodziny naturalnej, budowanej na miłości kobiety i mężczyzny, aby wzrastało dobro wspólne” – stwierdził hierarcha.

Jednocześnie zaznaczył, że pomimo iż ten etos jest coraz mniej zrozumiały dla zlaicyzowanego świata Zachodu, Kościół będzie nadal go krzewił. Jego nauczanie nie jest bowiem uwarunkowane konsensusem politycznym, bywa niekiedy niezrozumiane, a czasami staje się powodem represji i prześladowania katolików. „Rozum i prawo naturalne stanowią poparcie dla stanowiska motywowanego wiarą, a zbieżność wiary i rozumu jest szczególnie owocna dla postępu dobrobytu rodziny ludzkiej” – powiedział abp Tomasi.

Źródło: KAI

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40612 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]